Een ogenblik geduld a.u.b.
 • Home
 • Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

De IJssellandscan is een gezamenlijke databank van PRoScoop en GGD IJsselland met gezondheidsinformatie van de regio IJsselland. GGD IJsselland en ProScoop vinden het als gezondheidsorganisaties belangrijk dat iedereen de informatie op deze website makkelijk kan vinden, lezen, bekijken en gebruiken. Daarom wordt er aandacht besteed aan digitale toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van de content op de IJssellandscan. In de toegankelijkheidsverklaring staat in hoeverre de website www.ijssellandscan.nl aan de toegankelijkheidseisen voldoet.

Toegankelijkheidsverklaring

GGD IJsselland voldoet momenteel gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.ijssellandscan.nl.

De status van deze website is: E – Er is geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.

De domeinnaam IJssellandscan is geregistreerd onder een ‘niet-overheidsnaam’. Doelstelling is echter om voor het gezamenlijke initiatief een toegankelijkheidsverklaring te publiceren voor de website in het landelijke toegankelijkheidsregister.

Op 15 juli 2021 heeft er een toegankelijkheidsaudit plaatsgevonden op alleen de technische componenten. Deze voldoen aan de toegankelijkheidseisen op niveau AA. Bekijk het onderzoeksrapport van de inspectie.

Er dient door GGD IJsselland en PRoScoop nog een aanvullend deelonderzoek uitgevoerd te worden op de content en het toegepaste kleurgebruik op de IJssellandscan. Het is daarbij al bekend dat de huidige PDF’s nog niet toegankelijk gepubliceerd zijn. Hier gaan eerst verbeterstappen gezet worden.

Wil je daarom hulp of uitleg over de inhoud van een video of document? Laat het weten via het contactformulier.

De verwachting is dat in 2024 een volledig toegankelijkheidsonderzoek wordt uitgevoerd in verband met de drie-jaarlijkse herbeoordeling.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 19 april 2023.

Algemene informatie

Overzicht websites

Sociale media

De IJssellandscan maakt geen gebruik van sociale media.

Vragenlijsten

Het software product dat wordt ingezet voor het uitzetten van vragenlijsten onder inwoners van IJsselland voldoet volledig aan de digitale toegankelijkheidsvoorwaarden.

Toetsenbord ondersteuning

De Swing Viewer webapplicatie ondersteunt dezelfde toetsenbord mechanismes als een browser standaard doet, met daarbij de volgende toevoegingen:

 • ctrl-alt+e: open wijzig menu.
 • ctrl-alt+s zet focus op skiplinks, hiermee kan de focus gelegd worden op één van de delen van de webapplicatie.
 • ctrl+up en ctrl+down navigeert tussen de verschillende delen van de webapplicatie.
 • ctrl-alt-t legt de focus op de link waarmee een presentatie in een nieuw venster als tabel kan worden geopend.
 • ctrl-alt-c opent een contextueel menu (indien aanwezig) voor het element waar de focus op ligt.

Ondersteunde browsers

Er wordt geadviseerd één van de volgende browsers te gebruiken:

 • Microsoft Edge (versie 12 en hoger)
 • Mozilla Firefox (versie 3.5 en hoger)
 • Google Chrome (versie 30 en hoger)

De Swing Viewer applicatie is vanwege de complexiteit van de interface niet geschikt voor gebruik op mobiele devices en schermen kleiner dan 1024 bij 786 pixels.

Toegankelijkheid borgen

Om ervoor te zorgen dat de toegankelijkheid van de website beter wordt geborgd, zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Leveranciers en redacteuren worden gewezen op en getraind in het toegankelijk publiceren van content.
 • De websites gaan periodiek worden onderzocht door middel van een toegankelijkheidsonderzoek.

Feedback, hulp en contact

Ondanks alle verbeteringen kunnen er onduidelijke punten naar voren komen of is bepaalde content nog niet aangepast.

Ervaar je onze website als minder toegankelijk? Kom je documenten tegen die niet toegankelijk zijn? Wil je hulp of uitleg over de inhoud van een video of document? Of heb je tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het weten via het contactformulier.