Een ogenblik geduld a.u.b.

10 en 11 jarigen zijn positiever over hun leefstijl dan ouders

door Karla Kuiperij
Kinderen denken anders over hun gezondheid en leefstijl dan ouders. Zo geeft driekwart van de kinderen aan dat ze elke dag fruit eten tegenover minder dan de helft van de ouders. Wat betreft pesten geeft minder dan een kwart van de kinderen aan dat ze gepest worden tegenover ruim een derde van de ouders. Dit blijkt uit onderzoek van GGD IJsselland. 

Het onderzoek
In 2018 voerde GGD IJsselland de kindermonitor uit: een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen in regio IJsselland. Dit onderzoek wordt elke 4 jaar uitgevoerd onder ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar. Aanvullend op dit onderzoek is eind 2018 een onderzoek gehouden onder kinderen zélf. In totaal hebben 1.095 kinderen uit groep 7 van de basisschool (10-11 jaar) een vragenlijst ingevuld over verschillende onderwerpen op het gebied van gezondheid en leefstijl. In dit onderzoek zijn onder andere vragen gesteld over gebruik van een smartphone, maar ook of kinderen graag naar school gaan, gepest worden, gezond eten en of ze buitenspelen na schooltijd. 
 

Smartphone gebruik
Ruim 60% van de kinderen in groep 7 heeft een eigen smartphone. Meer dan een kwart gebruikt deze smartphone ook vlak voor het slapen gaan. Kinderen die vlak voor het slapen nog op een beeldscherm kijken vallen minder goed in slaap. In dit onderzoek heeft 28% van de kinderen aangegeven meestal niet snel in slaap te vallen als ze ’s avonds in bed liggen. 68% van de kinderen geeft aan dat er thuis regels zijn over hoe lang en hoe vaak ze op de tablet of smartphone mogen.
 

Pesten
Uit dit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de kinderen graag naar school gaat. 6% heeft aangegeven (bijna) nooit graag naar school te gaan. 1 op de 5 kinderen heeft aangegeven dat ze af en toe gepest worden, 2% geeft aan vaak gepest te worden. Dit verschilt van wat ouders aangeven: Ruim een derde van de ouders heeft aangegeven dat hun kind in de afgelopen 3 maanden gepest is.
 

Gezond eten en bewegen
Ruim 90% van de kinderen ontbijt iedere dag, driekwart eet iedere dag fruit en 64% van de kinderen zegt dat ze iedere dag groente eet. Deze vragen zijn ook aan ouders gesteld en daar liggen de percentages lager. 45% van de ouders van kinderen van 10-11 jaar geeft aan dat hun kind iedere dag fruit eet en 37% van de kinderen eet iedere dag groente, volgens de ouders. 
 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over dit onderzoek onder ‘rapporten’ op deze website: www.ijssellandscan.nl/rapporten/Kindermonitor

Op dit deel van de website staat de factsheet ‘Gezondheid en leefstijl van kinderen – Onderzoek onder kinderen van 10 en 11 jaar in regio IJsselland’. Ook staan hier de regionale en alle lokale factsheets van de gezondheidsmonitor kinderen.