Een ogenblik geduld a.u.b.

Babyconnect van start in Gelderland en Overijssel

door Renate Janssen

Samenwerken aan digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Bijna 90 geboortezorgorganisaties uit de regio’s Arnhem, Boxmeer, Nijmegen, Ede, Tiel en Deventer hebben de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Alle organisaties die getekend hebben gaan samen aan de slag. Begin december heeft het Ministerie van VWS de aangevraagde subsidie voor implementatie van digitale gegevensuitwisseling goedgekeurd: Babyconnect gaat van start!

Einddoel van dit programma is dat de relevante gezondheidsinformatie van de zwangere voor alle betrokkenen beschikbaar is, waardoor cliënt en zorgverlener versterkt worden in hun eigen positie en beter kunnen samenwerken in het zorgnetwerk.
Het regionaal partnerschap dat een aanvraag heeft ingediend in Gelderland en Overijssel bestaat uit een samenwerking van 1 IGO (Integrale Geboortezorg Organisatie) en 5 Verloskundige Samenwerkings Verbanden’s: IGO Salland, VSV Rivierenland, VSV Gelderse Vallei (Ede), VSV Kracht Arnhem, VSV Samen Nijmegen en VSV Geboortezorg Boxmeer. In de VSV’s werken o.a. ziekenhuizen, eerstelijns verloskundigenpraktijken, echopraktijken, kraamorganisaties en de jeugdgezondheidszorg met elkaar samen.

Aan de slag

Na de toekenning van de subsidie van het ministerie van VWS, kan het partnerschap in het nieuwe jaar van start. Het team van Proscoop bestaat uit Melissa Davina (programmamanager), Anneke Jansen (projectleider zorg) en Pieter Don (projectleider ICT). Dit team staat klaar om het partnerschap te helpen bij uitvoering, zoals het uitdenken van het zorgproces, bepalen welke ICT-aanpassingen daarvoor nodig zijn en het opstellen van een implementatieplan. Op de achtergrond ondersteunt het landelijk programmabureau Babyconnect in het project en brengt zij ervaringen vanuit andere regio’s in.

 

“Vanuit de VSV’s is al meer dan 10 jaar grote behoefte om digitale gegevensuitwisseling te realiseren. We zijn heel blij dat dit nu werkelijkheid gaat worden. Geen losse papiertjes meer, geen versnipperende oplossingen, maar overstijgend. Gegevensuitwisseling is de basis van alles. Ik geloof heel erg dat goede gegevensuitwisseling zorgt voor een goede samenwerking en dus voor goede zorg. Daarnaast is het laten samenwerken van meerdere VSV’s efficiënt en slim, omdat je met veel minder mensen hetzelfde kunt bereiken.”

– Marieke Smith, voorzitter VSV Arnhem, coöperatie Opaal en coördinator consortium geboortezorg oost

 

Zorgvuldige voorbereiding

Proscoop is penvoerder en heeft eind juni 2021 de subsidieaanvraag ingediend bij VWS. Hier ging een intensief traject aan vooraf. Proscoop is het gesprek aangegaan met de VSV’s in de regio. Er werden bijeenkomsten georganiseerd, presentaties gehouden, vragen beantwoord en potentiële samenwerkingspartners samengebracht. Samen met gemotiveerde vertegenwoordigers van betrokken VSV’s is hard gewerkt om alle professionals te informeren, betrekken en motiveren. En met succes: ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigenpraktijken, kraamorganisaties, echopraktijken, lactatiekundigen en jeugdgezondheidsorganisaties doen mee.

 

Babyconnect

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

 

Meer informatie: https://www.proscoop.nl/nieuws/babyconnect-van-start-in-gelderland-en-overijssel/