Een ogenblik geduld a.u.b.

Behoefteanalyse dagactiviteiten voor mensen met dementie

door Karla Kuiperij
Alle mensen willen graag (zo lang mogelijk) zinvol bezig zijn. Deze basisbehoefte geldt ook voor mensen met dementie. Door deel te nemen aan dagactiviteiten blijven mensen met dementie langer actief, gezond én in contact met anderen.

Deze basisbehoefte ligt aan de basis van het thema "Mensen met dementie tellen mee”. Dit is één van de thema’s in de Nationale Dementiestrategie 2021-2030.

 

Regierol gemeenten

In hun regierol zijn gemeenten verantwoordelijk voor het dicht bij huis organiseren van de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Uit onderzoek van Movisie waaraan 304 gemeenten deelnamen, blijkt dat gemeenten deze rol steeds meer oppakken. Gemeenten willen naar een situatie waar de wensen en behoeften van mensen met dementie leidend zijn in het aanbod van zinvolle dagactiviteiten. En gemeenten zien meer kansen in het samenvoegen van het bestaande aanbod en het beter benutten van voorzieningen dan het uitbreiden van het bestaande aanbod.

 

Ontwikkeling naar een toekomstbestendig aanbod in de gemeente Raalte

Gemeente Raalte, Netwerk Dementie Salland en GGD IJsselland gaan met subsidie van ZonMw aan de slag met het ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod aan dagactiviteiten dat aansluit bij de behoeften van mensen met dementie. Met de subsidie wordt de gezondheidssituatie van de doelgroep in de gemeente Raalte in beeld gebracht en wordt een behoefteanalyse gedaan. Op basis daarvan wordt, samen met de doelgroep en lokale partners, een plan van aanpak voor een toekomstbestendig aanbod ontwikkeld.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op met Marieke Jansen - van Vilsteren van GGD IJsselland.