Een ogenblik geduld a.u.b.

Cijfers en ervaringen over mentale gezondheid gebundeld

door Karla Kuiperij

Voelen inwoners in de regio IJsselland zich gelukkig, veerkrachtig en weerbaar? Ervaren zij steun of hebben ze stress? Zijn er psychische klachten of gedachten over zelfdoding? GGD IJsselland doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners, zo ook naar de mentale gezondheid. Verschillende cijfers en ervaringen over mentale gezondheid vanuit monitoren en onderzoeken zijn nu gebundeld in een ‘factsheet Mentale gezondheid’. In dit nieuwsbericht lees je de opvallendste resultaten.

Gelukkig voelen neem af met de leeftijd

Kinderen voelen zich het gelukkigst in de regio IJsselland. Volgens de ouders voelt 96% van de kinderen zich meestal (zeer) gelukkig. Naar mate we ouder worden, neemt het percentage van het ervaren van geluk af. Van de volwassenen en ouderen voelt 60% zich meestal (zeer) gelukkig.

 

Invloed beschermende- en risicofactoren op mentale gezondheid

Onze mentale gezondheid hangt af van allerlei persoonlijke en sociale factoren, die een beschermende werking hebben of ons juist kwetsbaar maken. Bijvoorbeeld: sociaal-emotionele vaardigheden, opvoedklimaat en materiele welvaart. Naarmate we ouder worden hebben we te maken hebben met belangrijke fases en overgangen in ons leven. Denk hierbij aan de overstap naar de middelbare school, je eerste baan, het krijgen van een kind of met pensioen gaan. Vaak krijgen mensen ook te maken met meer ingrijpende gebeurtenissen als het verlies van een partner of een ouder, verlies van werk of van gezondheid, een echtscheiding of migratie. Juist in deze periodes is de invloed van de beschermende- en risicofactoren extra groot en zullen de effecten van eerdere fases doorwerken op de mentale gezondheid.

 

Belang van normaliseren en de-medicaliseren

Hoe we als individu om kunnen gaan met deze gebeurtenissen in ons leven, is van invloed. Maar ook hoe we als maatschappij hiernaar kijken en mee omgaan. De hobbels die we tegenkomen in ons leven worden soms teveel geproblematiseerd, gemedicaliseerd en geïndividualiseerd. Steeds meer komt er een tegengeluid dat zich richt op normaliseren en de-medicaliseren. Hoe wordt hier naar gekeken vanuit jongeren, ouders en professionals? Vanuit de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd hebben we onderzoek gedaan naar de betekenis van normaliseren en hoe dit te vertalen naar het vakmanschap van professionals.

 

Benieuwd naar meer informatie en cijfers over mentale gezondheid? Bekijk de 'factsheet Mentale Gezondheid’.