Een ogenblik geduld a.u.b.

De nieuwe website Regionale Zorgalliantie Zwolle is gelanceerd

door Renate Janssen

De Regionale Zorgalliantie Zwolle heeft een eigen website gelanceerd. Op de website is informatie te vinden over de alliantie, haar doelstellingen, werk in uitvoering en inspiratiesessies. Ideeën voor samenwerking om de zorg toekomstbestendig en betaalbaar te houden of suggesties voor innovaties kunnen via de website worden ingestuurd.

De Regionale Zorgalliantie Zwolle (RZA) is een netwerk van bestuurders uit zorg en welzijn waarin domein overstijgend wordt samengewerkt aan preventie en (positieve) gezondheid. Gestreefd wordt inwoners in onze regio te helpen gezonder en vitaler te zijn, waarin zij eigen regie hebben. Op basis van onder andere een regiobeeld zijn een aantal strategische speerpunten benoemd voor de komende jaren. In deze programmalijnen wordt samengewerkt door alliantie-leden en betrokken organisaties. De programmalijnen vormen de focus van ons werk in uitvoering: transitie van zorg, mentaal welbevinden, leefstijl en arbeidsproblematiek.

 

Een herkenbaar gezicht in de regio

Samen met de website is ook een nieuwe huisstijl en logo ontwikkeld. Zo heeft de RZA een nieuw en herkenbaar gezicht in de regio gekregen. Naast een website is ook een nieuwe LinkedIn-pagina gelanceerd. Via onze website en LinkedIn-pagina zullen we u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen en bijeenkomsten.

 

Rol Proscoop

Proscoop is als extern netwerkmanager verantwoordelijk voor het faciliteren, aanjagen en  coördineren van de doorontwikkeling van de RZA. Adviseurs Lisette Kikkert en Maaike Rijpma begeleiden deze netwerkorganisatie.