Een ogenblik geduld a.u.b.

Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag: Negen inwonersreizen in beeld

door Karla Kuiperij

Als afsluiting van de Deventer Aanpak Gezondheid en Gedrag in de huidige vorm is onderzoek uitgevoerd onder inwoners en hun begeleiders. Op zoveel plekken in stad en regio wordt er een vervolg gegeven aan deze aanpak en gewerkt aan uitbreiding van het gedachtegoed en de werkwijze.

Inhoud

De GGD heeft, samen met GG-coaches, negen inwonersreizen in kaart gebracht met als doel meer zicht te krijgen op de opbrengsten van de GG/ZZ-aanpak op het niveau van inwoner, medewerker en het zorgsysteem. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met inwoners en hun begeleiders. De verhalen van inwoners en hun begeleiders laten zien dat de GG/ZZ-aanpak draait om luisteren, aansluiting zoeken, open vragen stellen en de regie laten bij de inwoner zodat deze tot activatie komt en zelf haalbare doelen kan opstellen. Op die manier kunnen inwoner en begeleider stapsgewijs samen te werken aan het grotere doel (van de inwoner zelf). In dit proces is het van belang de eigen professionele expertise (ZZ) te laten aansluiten bij de stappen van de inwoner. Het bereiken van de doelen en het proces binnen de GG-aanpak dragen bij aan het verhogen van de ervaren gezondheid van inwoners.

 

Naast individuele opbrengsten zijn er ook opbrengsten voor de medewerker en voor het systeem. Aan de ene kant omdat inwoners (maatschappelijk) kunnen bijdragen in de vorm van betaald of vrijwilligerswerk en aan de andere kant omdat zij minder een beroep doen op zorg en welzijn. Dit leidt tot een belangrijke kostenbesparing binnen het zorgsysteem.

 

“Met deze inwonersreizen willen we een brede groep mensen laten kennismaken met de alternatieve routes die inwoners door GG/ZZ zijn gaan volgen en de resultaten daarvan. Ook bieden we nieuwe handvatten bij de begeleiding van inwoners en willen we inspireren om verder te bouwen aan de GG/ZZ-aanpak.”

 

GGD IJsselland
Deventer Aanpak Gezondheid en Gedrag

 

Lees en bekijk hier het beeldende verslag