Een ogenblik geduld a.u.b.

Extra nazorg voor COPD-patiënten

door Miron Vierhout

Ongeveer 50% van de COPD-patiënten die zijn opgenomen met een longaanval, worden hetzelfde jaar één of meerdere keren opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Na een succesvolle pilot rondom het reduceren van heropnames bij COPD-patiënten is extra nazorg onderdeel geworden van het reguliere zorgpad. 

De samenwerking tussen het ziekenhuis en de eerstelijnszorg zorgt voor ontschotting en kennisoverdracht tussen disciplines, en voor continue, op de patiënt afgestemde zorg. 
 

Zwolle
 

Zorgverleners (zoals longverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, wijkverpleegkundigen, longartsen en fysiotherapeuten) hebben samen met Proscoop het project opgezet en geïmplementeerd in de regio Zwolle. De resultaten in Zwolle zijn veelbelovend. Zowel patiënten als zorgverleners ervaren de samenwerking en extra nazorg als prettig en nuttig. Daarnaast wordt met het voorkomen van één enkele ziekenhuisopname naar schatting €2500 bespaart en worden zorgkosten dus gereduceerd. De extra nazorg is in Zwolle onderdeel van het reguliere zorgpad voor COPD-patiënten die worden opgenomen met een longaanval.

 

 De werkwijze en eerste resultaten van het onderzoek in Zwolle leest u terug in de factsheet COPD.