Een ogenblik geduld a.u.b.

Factsheet mentale gezondheid in IJsselland

door Karla Kuiperij
GGD IJsselland doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners, waaronder de psychosociale of mentale gezondheid. Eenzaamheid, psychische klachten en suïcidale gedachten zijn enkele thema’s die hierbij terugkomen. In deze factsheet zijn cijfers over de mentale gezondheid gebundeld vanuit diverse onderzoeken en monitoren van 2017 tot en met 2022.

De onderzoeksgegevens over mentale gezondheid, suïcide(pogingen) en het taboe op depressie zijn te bekijken in deze factsheet.

 

Enkele cijfers uit de factsheet:

  • 63% van de volwassen inwoners voelt zich meestal gelukkig. Bij jongeren (12-18 jaar) voelt 85% zich zelfs (zeer) gelukkig! Toch heeft 5% van de volwassenen, 10% van de kinderen (4-12 jaar) en 11% van de jongeren in onze regio een verhoogd risico op mentale problemen zoals een angststoornis of depressie;
  • Vrouwen praten vaker over hun mentale gezondheid dan mannen – zowel met vrienden/familie (81% vs. 58%) als een professional (64% vs. 44%). De mensen die niet over hun somberheid of depressie praten, zijn ‘bang om niet begrepen te worden’ of ‘schamen zich ervoor’;
  • Het aantal zelfdodingen de afgelopen 5 jaar werd in de meeste gevallen gepleegd door een man. Vrouwen deden daarentegen vaker een suïcidepogingen. 

 

Mentale gezondheid tijdens corona

Sinds het begin van de coronapandemie wordt ongeveer iedere 6 weken door het RIVM en GGD GHOR NL een panelonderzoek gedaan onder inwoners van Nederland. In maart 2022 is het 19e panelonderzoek uitgevoerd. Wat opviel waren de eenzaamheidscijfers. Het percentage deelnemers in onze regio dat ‘enigszins tot sterk eenzaam’ is, varieerde de afgelopen twee jaar tussen de 35% en 73%. In november 2021, toen Nederland opnieuw in lockdown ging, was een duidelijke stijging te zien. 

 

In januari 2021, tijdens de strenge lockdown en sluiting van de scholen, reageerde 31% van de kinderen (0-12 jaar) volgens hun ouders boos of gefrustreerd op de maatregelen. Onder andere doordat ze niet naar school konden (86%), er in het algemeen weinig te doen was (73%) of ze opa en oma minder zagen (36%). 75% van de ouders ervoer echter ook positieve gevolgen van de coronacrisis. Bijvoorbeeld ‘meer tijd met het gezin’, ‘meer rust’ en ‘meer zicht op waar de kinderen mee bezig zijn’. Een van de ouders: “Ik werd bewust van zaken die echt belangrijk zijn. Dat dwong mij tot het maken van keuzes waar ik anders meer over zou twijfelen.”