Een ogenblik geduld a.u.b.

Gebiedsanalyses: sociale en gezondheidssituatie in de regio

door Miron Vierhout

Voor de O&I gelden voor het project ‘samenwerken in de wijk’ heeft Proscoop een gebiedsanalyse uitgevoerd. De volgende plaatsen/gebieden zijn meegenomen Zwolle Assendorp en Stadshagen, Genemuiden, Hardenberg, Hattem, Lemelerveld en Wapenveld.

Het belang van een gebiedsanalyse

Een gebiedsanalyse geeft inzicht in de sociale en gezondheidssituatie van de inwoners in een regio. Dit inzicht helpt om goed onderbouwde keuzes te maken voor projecten of programma’s. Bijvoorbeeld om in te zetten op een bepaalde doelgroep of een bepaald knelpunt dat naar voren komt uit de analyse. Een gebiedsanalyse biedt daarmee een basis om samen in gesprek te gaan en te kijken waar de prioriteiten voor de regio liggen.
 

Onderdelen van de gebiedsanalyse

Een gebiedsanalyse omvat een cyclisch proces bestaande uit de onderdelen: data, dialoog en doen.

  • Data: het verzamelen van informatie om inzicht te krijgen in (wat er speelt in) de praktijkpopulatie en de wijk
    - Kwantitatief door middel van informatie uit openbare en besloten databronnen
    - Kwalitatief door middel van interviews met verschillende betrokkenen (multidisciplinair)

  • Dialoog: op basis van de inzichten uit de wijkanalyse worden tijdens een bijeenkomst (met bijvoorbeeld huisartsen, wijkverpleegkundigen, welzijn, gemeente en inwoners van de wijk) samen prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt.

  • Doen: op basis van de prioriteiten voor de wijk worden keuzes maken voor effectieve en efficiënte interventies, welke worden uitgewerkt in een wijkplan en vervolgens worden uitgevoerd.
     


Klik hier om naar de gebiedsanalyses te gaan.