Een ogenblik geduld a.u.b.

Gebruiker aan het woord: Henk Bloten, adviseur bij Proscoop

door Renate Janssen

Henk is adviseur bij ROS Proscoop. We vroegen hem naar zijn ervaring met de IJssellandscan.​​​​​

  • Wat vind je van de IJssellandScan?

Een mooie plek waar data over de regio en specifiek voor de regio bij elkaar is gezet en op een mooie manier gepresenteerd. Ook mooi dat het verlevendigd is met banners waar je meer informatie over het betreffende onderwerp kunt vinden.

 

  • Waarvoor heb jij de IJssellandScan gebruikt?

De Ijssellandscan is voor het programma waar ik bij betrokken ben, Vitaal Vechtdal, de plek waar we informatie uit projecten delen met inwoners, professionals en bestuurders. We breiden deze informatie stap voor stap verder uit. Een mooie volgende stap is het naast elkaar zetten van data over zorg en welzijn. Een onderwerp dat de komende tijd meer en meer in de belangstelling zal komen te staan.

 

  • Heb je tips voor andere organisaties over wat handig is in de IJssellandScan?

Wat mij aanspreekt is dat je met de IJssellandscan bestaande landelijk en regionaal verzamelde data gebruikt, toegesneden op de regio. En deze weer zet naast meer lokaal gegenereerde data uit projecten en initiatieven. Een goed en effectief hulpmiddel om je eigen data te combineren elders verzamelde data!

 

  • We willen de IJssellandScan blijven doorontwikkelen. Heb jij wensen als gebruiker?

De komende jaren gaat er meer verschuiving komen van zorg naar het sociale domein. Meer inzet in het sociale domein is nodig omdat daar veel gezondheid winst is te behalen. Daarbij is het behulpzaam dat invloed van de inzet in het sociale domein op het gezond kunnen blijven in beeld kan worden gebracht. Een koppeling met de gemeente spiegel van Vektis zou mooi zijn.