Een ogenblik geduld a.u.b.

Gebruiker aan het woord: Monique Mensen, Hogeschool Windesheim: Docent Verpleegkunde / Onderzoeker Supply Chain Finance

door Renate Janssen

Monique is docent en onderzoeker bij Hogeschool Windesheim. We vroegen haar naar de ervaringen met de IJssellandscan.​​​​​

 

Wat vind je van de scan?

Ik vind de databank van grote waarde omdat deze nauwkeurige en actuele informatie bevat voor iedereen die geïnteresseerd is in de gezondheidstoestand van de bevolking in deze regio.  Zo kun je basisinformatie vinden over de opbouw en kenmerken van de bevolking van de gemeenten in deze regio en vergelijkingen maken tussen situaties in gemeenten of doelgroepen.  Er kan een antwoord gevonden worden op de vraag hoe vaak welke gezondheidsproblemen in de verschillende gemeenten voorkomen. Het bestand bevat veel bruikbare informatie voor beleidsmakers en gezondheids en welzijnsprofessionals. Vanuit mijn voormalige functie om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een lokaal gezondheidsbeleid heb ik gezien hoe belangrijk het is om cijfers op gemeente en/of wijkniveau ter beschikking te hebben.  Dat komt het draagvlak voor preventieactiviteiten ten goede.

 

Waarvoor heb je de IJsselland scan gebruikt?

Ik ben werkzaam als docent-onderzoeker bij de opleiding Verpleegkunde en het lectoraat Supply Chain Finance van de Hogeschool Windesheim. Binnen de opleiding Verpleegkunde is er steeds meer aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering. Verpleegkundigen vormen een belangrijke beroepsgroep die van betekenis kunnen zijn in het ondersteunen van mensen om hun gedrag te veranderen in een gezonder gedrag. Dit om enerzijds ziekten te voorkomen of wanneer er al sprake is van ziekte het verloop daarvan in positieve zin te beïnvloeden. Vanuit de huidige schaarste aan middelen en personeel is het belangrijk dat ook verpleegkunde studenten weten hoe zij prioriteiten kunnen stellen en dat ze nu al leren welke bronnen ze daarbij kunnen gebruiken. In mijn college besteed ik aandacht aan de website en studenten krijgen opdrachten waarbij ze de informatie op de website benutten. Door een positieve ervaring met de website is de kans groter dat deze ook later in het werk gebruikt gaat worden.

 

Tips

Een groot compliment voor de wijze waarop de website is opgebouwd. Informatie over gezondheid, ziekte en risicofactoren zijn voor een veel breder publiek toegankelijk. Hoe mooi zou het zijn dat iedereen die werk wil maken van preventie en gezondheidsbevordering op de hoogte is van de inhoud van de website.

 

Wensen als gebruiker

Op dit moment niet.