Een ogenblik geduld a.u.b.

Geluid- en Geurhinder in Gelderland & Overijssel

door Karla Kuiperij
De GGD'en onderzoeken regelmatig de gezondheid van hun inwoners. In 2020 zijn oko vragen over geluid- en geurhinder opgenomen. Van de resultaten zijn twee rapporten gemaakt. Ongeveer de helft van de volwassenen in Gelderland en Overijssel heeft last van matige tot ernstige geluidhinder. Geluid kan naast hinder ook leiden tot slaapverstoring, stress en hart- en vaatziekten. Ruim één op de drie volwassenen ervaart geurhinder. Geur kan naast hinder ook stress, hoofdpijn, misselijkheid en uiteindelijk zelfs depressieve klachten veroorzaken. Omdat geur en geluid invloed kunnen hebben op de gezondheid is het belangrijk om de hinder zo laag mogelijk te houden.

Verkeer op de weg veroorzaakt veel geluidhinder

Brommers/scooters en ander wegverkeer zijn de grootste bronnen van geluidhinder. Ongeveer 34% van de inwoners ondervindt matige of ernstige geluidhinder van brommers/scooters. En 27% ondervindt hindervan wegverkeer op wegen met een maximumsnelheid lager dan 50 km/uur. Ook burenlawaai scoort hoog met 22%.Plaatselijk kunnen treinen, vliegverkeer en industrie ook grote bronnen van geluidhinder zijn.

 

Houtstook en landbouw grootste bronnen van geurhinder

In Gelderland en Overijssel veroorzaken houtstook en landbouw de meeste geurhinder. Van de inwoners heeft 18% last van geurhinder door vuurkorven, barbecues of terrashaarden. En 16% van de mensen heeft last van openhaarden, allesbranders of andere houtkachels. De kans is groot dat de hoge gasprijs afgelopen winter nog meer houtstook en overlast veroorzaakte. Van de inwoners heeft 10% geurhinder door landbouw- en veeteeltactiviteiten. Dit komt vooral voor in Twente en het zuiden en midden van Gelderland.

 

Dubbele gezondheidswinst

Wegverkeer, houtstook en veehouderij veroorzaken naast geluid- en geurhinder ook veel luchtvervuiling. Maatregelen daartegen zorgen niet alleen voor minder geluid- en geurhinder, maar dragen ook bij aan een betere luchtkwaliteit.

 

GGD advies

De GGD adviseert gemeenten om beleid te maken om geluid- en geurhinder te verminderen. Er kan bijvoorbeeld bij nieuwe bouwlocaties rekening worden gehouden met geluid. Met de Omgevingswet gaat geurbeleid over van de provincie naar gemeenten. Dat geeft gemeenten de mogelijkheid om eigen geurbeleid te formuleren waarin rekening wordt gehouden met gezondheid. Deze rapporten en de GGD-adviseurs kunnen gemeenten hierbij helpen.

Bekijk meer informatie in de volledige rapportages: