Een ogenblik geduld a.u.b.

Gezondheid werkt

door Renate Janssen

 

‘Ik (directeur/bestuurder Arie Jongejan) ben ervan overtuigd dat gezondheid werkt. Proscoop maakt werk van gezondheid en doet dat vooral samen. Samen met organisaties in zorg, welzijn, overheid, sport, onderwijs en ook met burgers. Samen voor én met burgers. De samenhang en samenwerking met verschillende domeinen is de sterkste basis voor gezondheid. Samen maken we werk van gezondheid.’

 

Proscoop start de campagne: ‘Gezondheid werkt’ en Arie Jongejan vertelt over zijn brede kijk op gezondheid.

 

Gezondheid werkt

Ik vind het belangrijk dat de focus van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’ doorzet. We moeten echt op een ander spoor gaan zitten.
Daar hebben we nog wel een aantal wissels op te nemen. Proscoop maakt zich sterk om – samen met professionals, netwerken en organisaties – een gezonde wijk, gemeente of regio te realiseren. Daarbij staat voor ons de mens steeds centraal met als ultiem doel: een betere gezondheid voor alle inwoners.

 

Samen werken we aan gezondheid

Een gezonde samenleving maken we samen. Als ik terugdenk aan hoe het Institute for Positive Health – én Proscoop – tien jaar geleden z’n best moesten doen om de aandacht op het gedachtegoed ‘Positieve Gezondheid’ te vestigen: dat liep niet makkelijk en soms zelfs stroef. We hebben, samen met ‘vooruitdenkers’ in ons werkgebied, onze schouders eronder gezet en nu wordt het begrip omarmd. Er zijn steeds meer beleids- en jaarplannen waarin ‘positieve gezondheid’ een belangrijk uitgangspunt is. Inmiddels werken we aan gezondheid over de hele breedte; van inkoop tot  aanbod van zorg- en welzijn. We gaan binnen de domeinen van ‘praten over’, steeds meer naar ‘hoe dan?’ en ‘doen’. Daaraan leveren wij graag onze bijdrage door het delen van kennis, ervaring en voorbeelden uit ons werkgebied.

Onze werkwijze is populatiegericht. Dat betekent dat onze adviseurs zich richten op een populatie inwoners; ziek én niet ziek. Door vooral in te zetten op gezondheid en gedrag – zogezegd vòòr de ziekte – en gezondheidsbevordering, door het vormen van samenwerkingen, programma’s en projecten te begeleiden helpen populaties op weg naar een goede gezondheid.

 

Gezondheidsroute

Om deze ontwikkeling op gang te brengen laten we ons inspireren door de gezondheidsroute. De route is onderdeel van onze regionale jaarplannen. De gezondheidsroute geeft duidelijk weer dat er een beweging gaande is van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) naar mens en maatschappij (MM). De gezondheidsroute kent vijf stappen: core, gezondheidsbevordering, preventie, cure en care.

Deze nieuwe indeling maakt inzichtelijk in hoeverre projecten en programma’s, waar we in 2022 aan werken, bijdragen aan een verschuiving van ziekte naar gezondheid. Immers: nu meer  investeren in gezondheid en gedrag (en ook mens en maatschappij), draagt op termijn bij aan minder kosten voor ziekte en zorg. Daardoor blijft ons zorgstelsel toekomstbestendig.

 

Campagne

Ik ben er trots op dat we als Proscoop met een brede blik op gezondheid én samen met onze partners volop inzetten op gezondheid. Dat laten onze adviseurs zien en laten we ook de komende maanden zien op onze website, in onze blogs en onze socials, want: gezondheid werkt!’

 

Heb je ideeën of voorbeelden om te werken aan een gezonde samenleving? 

Zoek contact met mij of één van de adviseurs in de regio! Gezondheid werkt alleen als we het samen doen!