Een ogenblik geduld a.u.b.

Gezondheidsbeleving van jongeren uitgebreid onderzocht

door Karla Kuiperij
Met veruit de meeste jongeren in de regio IJsselland gaat het goed: ze voelen zich gezond en gelukkig. Echter, ongeveer een tiende van de jongeren heeft een verhoogd risico op psychosociale problemen. Dit blijkt uit de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor Jeugd van GGD IJsselland.

Psychische gezondheid

Een ruime meerderheid van de jongeren voelt zich (zeer) gelukkig (85%). Toch heeft ongeveer een tiende van de jongeren (11%) een verhoogd risico op psychosociale problemen. Met name meisjes hebben een verhoogd risico op emotionele problemen (29%) in vergelijking met jongens (8%). Een verhoogd risico op psychosociale problemen hangt samen met verschillende factoren zoals geslacht, opleiding, wel/geen moeite met rondkomen en de thuissituatie. Ook is er een relatie met stress en risico op problematisch gebruik van social media.  

 

Stress

Twee vijfde van de jongeren voelt zich (zeer) gestrest door één of meerdere factoren. Jongeren ervaren bijvoorbeeld (zeer) vaak stress door: school of huiswerk (28%), alles wat ze moeten doen (19%), wat anderen van ze vinden (12%), eigen problemen (10%) en de situatie thuis (7%). Meisjes ervaren meer stress dan jongens.

 

Social media

Social media is niet meer weg te denken uit de vrijetijdsbesteding van jongeren. De meeste jongeren beleven er natuurlijk veel plezier aan, maar uit het onderzoek blijkt dat ruim een vijfde van de jongeren (zeer) veel moeite heeft om te stoppen met social media. 12% van de jongeren gebruikt social media wanneer zij zich rot voelen en 11% heeft (zeer) vaak slaaptekort door het gebruik van social media. 7% van de jongeren ervaart zelf problematisch gebruik van social media.

 

En nog veel meer onderwerpen

GGD IJsselland onderzocht nog veel meer onderwerpen, zoals voeding, bewegen, alcohol, roken en drugsgebruik, weerbaarheid, pesten en seksualiteit. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een regionale factsheet. Daarnaast is er van iedere gemeente een factsheet met lokale resultaten. De gegevens uit de jongerenmonitor zijn ook verwerkt in de tegel Jeugd op deze IJssellandScan. 

 

Gezondheidsmonitor Jeugd

GGD IJsselland onderzoekt jaarlijks de gezondheid van inwoners met een zogenaamde gezondheidsmonitor. Elk jaar is een andere leeftijdscategorie aan de beurt. In 2019/2020 is de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd. De Gezondheidsmonitor Jeugd is een groot vierjaarlijks landelijk onderzoek onder leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. In totaal hebben in de regio IJsselland 7.282 leerlingen anoniem een vragenlijst ingevuld. Naast de gegevens uit dit onderzoek heeft GGD IJsselland gegevens gebruikt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Jij en Je Gezondheid’ en uit het digitaal dossier van de jeugdgezondheidszorg KD+. Vanzelfsprekend zijn alle gegevens anoniem verwerkt. Met de Gezondheidsmonitor Jeugd is de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren in beeld gebracht. Hiermee kan het regionaal en lokaal gezondheids- en jeugdbeleid onderbouwd worden.