Een ogenblik geduld a.u.b.

Hoe gaat het met onze jongeren? 

door Karla Kuiperij
Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Enkele voorbeelden die worden onderzocht met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 door de GGD’en en het RIVM.

GGD IJsselland heeft afgelopen voorjaar alle middelbare scholen in de regio benaderd met de vraag of zij een vragenlijst willen uitzetten onder hun scholieren in klas 2 en 4. De scholen die deelnemen doen dit tussen eind september en eind november 2023. 

 

Hoe verloopt de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? 

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.  

 

Deelname aan de monitor

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 hebben enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek gekregen. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam. De GGD vraagt wél de (viercijferige) postcode, omdat de GGD de gegevens op gemeenteniveau wil analyseren. De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving.  

 

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongeren in kaart te brengen

Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er in 2024 resultaten op landelijk, regionaal en indien mogelijk op gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo werken we samen met de scholen en gemeenten aan het verbeteren van de gezondheid van jongeren en de preventie van gezondheidsproblematiek.

 

De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor Jeugd normaliter één keer in de vier jaar uit. Kijk voor meer informatie over de Gezondheidsmonitors op www.monitorgezondheid.nl

 

Samenwerking Trimbos-instituut

Alle GGD’en werken dit jaar samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de GGD, maar er is meer aandacht voor eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas kunnen één of twee leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de GGD vragenlijst.  

 

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Kijk op www.ggdijsselland.nl/onderzoek of neem contact op met GGD IJsselland, via gezondheidsmonitorjeugd@ggdijsselland.nl