Een ogenblik geduld a.u.b.

Huisartsenregio’s en hun activiteiten in kaart op hechtehuisartsenzorg.nl

door Miron Vierhout
Hechte Huisartsenzorg, oftewel structurele samenwerking tussen huisartsen in de regio, krijgt overal in het land vorm. Een nieuwe interactieve regiokaart op de website hechtehuisartsenzorg.nl brengt dat in beeld. Hiermee helpen LHV, NHG en InEen huisartsen en huisartsenorganisaties om elkaar te vinden en te inspireren. Tegelijkertijd is voor regionale en landelijke partners zichtbaar wat er in de regio’s gebeurt en wie voor hen het aanspreekpunt is.

Met een klik op een regio verschijnt een overzicht van de daar samenwerkende organisaties, kerngetallen en – wanneer beschikbaar – een regioplan en een aantal uitgelichte activiteiten. Een uitgebreide zoek- en filterfunctie helpt de bezoeker van de site om makkelijk en snel te vinden wat hij zoekt. Alle regio’s die een activiteit op het gebied van ouderenzorg hebben uitgelicht bijvoorbeeld. Of de regio’s met Menzis als preferente zorgverzekeraar en een regioplan. Of simpelweg de regio die gekoppeld is aan uw gemeente. Ook het gebruik van data in de regio wordt benoemd. 


Van elkaar leren

In alle regio’s bestaat veel energie om samen plannen te ontwikkelen en invulling te geven aan deze bouwstenen. Op de nieuwe regiokaart kunnen regio’s die een volgende stap willen zetten zien of elders al iets is ontwikkeld. “En daarmee wordt het heel eenvoudig om contact te zoeken en van de ervaringen van die andere regio te leren. Zo draagt de kaart bij aan de versnelling van de gewenste regionale ontwikkeling en de beweging naar het bieden van de juiste zorg op de juiste plek”, aldus huisarts en InEen-bestuurslid Raymond Wetzels.


Visie en bouwstenen

Samenwerken is noodzakelijk om het hoofd te bieden aan de ontwikkelingen die op de huisartsenzorg afkomen. Die samenwerking krijgt bij voorkeur vorm binnen één regionale huisartsenorganisatie. Dat is het uitgangspunt van de visie van LHV, NHG en InEen op structurele samenwerking in de regio, die eind 2019 werd vastgesteld in een gezamenlijke ledenvergadering. De huisartsen kunnen daarbij aanspraak maken op een basisniveau van dienstverlening, dat is uitgewerkt in zes bouwstenen:
 

1. Opstellen van een regioplan
2. Ondersteuning van het automatiserings- en informatiebeleid
3. Gemandateerde samenwerkingsafspraken maken
4. Ondersteuning bij arbeidsmarktproblematiek
5. Ontzorging en facilitering van de bedrijfsvoering
6. Ondersteuning bij vormgeving van het zorgaanbod en kwaliteitsbeleid


In ontwikkeling

De regio’s zijn volop in ontwikkeling en dat geldt ook voor de regiokaart. Huisartsen en organisaties die aanvullende gegevens en/of documenten hebben, kunnen dit mailen naar info@hechtehuisartsenzorg.nl. Komend jaar gaan LHV, NHG en InEen de informatie en mogelijkheden van de kaart verder uitbreiden.