Een ogenblik geduld a.u.b.

Interactief leefstijlroer klaar voor gebruik door zorgprofessionals

door Renate Janssen

Hoe kunnen wij mensen met een chronische aandoening beter ondersteunen met passende zorg? Deze vraag stond aan de wieg van de ontwikkeling van een leefstijlroer, ontstaan uit samenwerking tussen Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Klik en Proscoop. Het leefstijlroer brengt interactief het lokale aanbod van zorg en sociaal domein bij elkaar, met als doel passende zorg aan patiënten.  

Suzanne Witteveen (MCC Klik) en Hans Peter Wittingen (Proscoop) nemen u mee in de ontwikkeling van deze gebruiksvriendelijke tool, die mede mogelijk werd gemaakt met de onmisbare inbreng van regionale zorgprofessionals en de Vereniging Arts & Leefstijl.

Het leefstijlroer is bruikbaar voor iedere zorgprofessional, van maatschappelijk werkers tot medisch specialisten, van fysiotherapeuten tot apothekers en van verpleegkundigen tot huisartsen. De interactietool moedigt professionals aan om de patiënt te benaderen vanuit de positieve gezondheid. Op deze manier worden alle professionals uitgedaagd een breder netwerk te vormen, vanaf de tweede lijn tot aan het sociaal domein.

 

Hans Peter: “Ik zie een groeiende belangstelling in de zorg voor deze bredere blik op gezondheid. Dit moet ook, want op deze manier is de zorg niet langer houdbaar. Niet alleen het bestrijden van ziekte, of de gevolgen hiervan, staan centraal, maar juist gezondheid en gedrag.”

 

Aanleiding tot ontwikkeling interactietool
Vanuit medisch specialisten kwam de vraag hoe zij deze groep patiënten beter kunnen ondersteunen met passende zorg. Voor passende zorg is een goede samenwerking met andere professionals uit de zorg en het sociale domein van groot belang. Uit een behoeftepeiling onder 370 zorgprofessionals in regio Zwolle bleek dat slechts een kwart goed bekend is het met het aanbod van zorg en het sociale domein in hun eigen werkgebied. Enkele andere cijfers: 

  • 88% van de respondenten heeft behoefte aan overzicht van professionals in het werkgebied 
  • 78% wil hierover werkafspraken vastleggen 

Suzanne: “Dit project raakt de kern van MCC Klik in een goede samenwerking tussen zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn. Daarbinnen is steeds meer ruimte voor het sociaal domein. Passende zorg voor de patiënt staat in de onderlinge werkafspraken tussen zorgprofessionals centraal.”

 

Wat is het leefstijlroer?
Het interactieve leefstijlroer is een goede gesprekstool voor de zorgverlener. Het geeft handvatten om samen met de patiënt de juiste koers te bepalen naar een gezonde leefstijl. Zo krijgt de patiënt als mens weer regie krijgt over zijn/haar gezondheid en welzijn. Het leefstijlroer brengt alle aanbod binnen zorg en welzijn en het sociaal domein samen. Zo is bijvoorbeeld het gemeentelijk aanbod van zorg en sociaal domein gekoppeld aan het leefstijlroer.

Hans Peter: “Er is bewust gekozen zowel adviezen en zelfhulp (zelfmanagement) te laten zien als ook professionele ondersteuning, zodat per persoon kan worden bekeken wat het beste bij hem of haar past.” 

De taak van de zorgverlener is om de patiënt te ondersteunen, maar de patiënt zelf heeft hier een belangrijk aandeel in. Suzanne: “Met deze interactietool kunnen zorgprofessionals naar de patiënten toe een overeenstemmende boodschap brengen. Het helpt om de patiënt te coachen in het nemen van de eigen regie en een goed overzicht te hebben van het zorg- en ondersteuningsaanbod in de regio.” 

 

Eerste interactietool nu beschikbaar
De eerste versie van de interactietool is nu voor de gemeente Zwolle beschikbaar. Binnenkort volgen ook een tweede (werkafspraak Astma) en derde versie (werkafspraak Aanhoudende Lichamelijke Klachten). We werken momenteel actief aan de opzet van een pilot voor verdere implementatie. 

 

Wilt u reageren?
We zijn nieuwsgierig naar reacties op deze tool. Ideeën voor verbetering of verdere implementatie zijn meer dan welkom. Neem contact op het Suzanne Witteveen (MCC Klik) of Hans Peter Wittingen (Proscoop).