Een ogenblik geduld a.u.b.

Luchtkwaliteit in Overijssel is verbeterd, maar nog niet goed genoeg

door Karla Kuiperij
De luchtkwaliteit in Overijssel is de afgelopen jaren verbeterd, maar voldoet nog niet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In heel Nederland is de blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxiden sinds 2013 afgenomen. Ook in Overijssel. Dat is goed voor de gezondheid. Maar om aan de gezondheidskundige advieswaarden van de WHO te voldoen, is er verbetering nodig. Dit blijkt uit onderzoek van GGD Twente en GGD IJsselland. De GGD’en zien mogelijkheden voor verbetering en geven een aantal opties voor beleid voor schonere, gezondere lucht. De komende periode gaan de GGD’en in gesprek met gemeenten en provincie om ze hierbij te ondersteunen en adviseren. 

Resultaten

GGD Twente en GGD IJsselland hebben gekeken wat voor inwoners de blootstelling aan luchtverontreiniging in Overijssel is. De belangrijkste bronnen zijn landbouw, houtstook, industrie en wegverkeer. Dit zijn bronnen waar we invloed op hebben als inwoner, bedrijf, gemeente en/of provincie. Luchtverontreiniging door wegverkeer en industrie is de afgelopen jaren al verminderd. Dit komt onder andere door beleid en maatregelen. De grootste uitdaging voor de toekomst zit in vermindering van de bijdragen van landbouw en houtstook.

 

Vergelijkingen

In het noorden van Overijssel is de luchtkwaliteit het best. In de steden in Twente is de luchtkwaliteit het slechtst. Ook hebben we Overijssel vergeleken met andere regio’s in Nederland. De luchtkwaliteit in de plattelandsgemeenten is heel vergelijkbaar met de luchtkwaliteit in veel plattelandsgemeenten in bijvoorbeeld Gelderland, Flevoland en Noord-Holland. De luchtkwaliteit in de meer verstedelijkte regio’s in Overijssel is minder goed, maar is wel beter dan in de meeste stedelijke regio’s ergens anders in het land.

 

Gevolgen

De luchtverontreiniging heeft flinke gevolgen voor de gezondheid van de inwoners van Overijssel. Het is te vergelijken met het meeroken van ruim 4 sigaretten per dag. Luchtverontreiniging veroorzaakt bijvoorbeeld astma, hart- en vaatziekten en longkanker. Inwoners van Overijssel leven gemiddeld ruim 10 maanden korter door de luchtverontreiniging. 

 

Acties

De resultaten zijn gedeeld met de gemeenten in Overijssel en met de provincie Overijssel. Actie is nodig en mogelijk voor verbetering van de resultaten. Verbeteringen komen als we samenwerken. Als GGD’en, gemeenten, provincie, bedrijven, instellingen én inwoners van Overijssel. 

 

Beleid voor klimaat, stikstof, woningbouw, mobiliteit en bereikbaarheid beïnvloedt de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Dit zijn grote, complexe dossiers. We roepen als GGD op om ook gezondheid mee te laten wegen in deze dossiers. We geven in ons rapport daarom een aantal opties voor beleid voor schonere, gezondere lucht. De komende periode – en nu ook al – gaan we in gesprek met gemeenten en de provincie om te bepalen welke stappen we kunnen zetten.

 

Over het onderzoek en de GGD’en

GGD Twente en GGD IJsselland hebben in kaart gebracht wat de blootstelling aan luchtverontreiniging in Overijssel is. We hebben gekeken naar het meest recent beschikbare, representatieve jaar: 2019. Het jaar 2020 is door corona te verschillend om mee te nemen in het onderzoek. We hebben onderzocht wat de belangrijkste bronnen van uitstoot van luchtverontreiniging zijn. En vervolgens gekeken wat het gevolg hiervan is op de gezondheid van inwoners.

 

GGD Twente en GGD IJsselland zetten zich in voor de publieke gezondheid van de inwoners van Twente en IJsselland. Een gezonde leefomgeving hoort daarbij. De GGD’en doen onderzoek, duiden de cijfers en adviseren gemeenten. Het uiteindelijke doel is de leefomgeving voor de inwoners van Overijssel gezonder te maken.

 

Bekijk de rapportage Luchtkwaliteit en Gezondheid in Overijssel (pdf)