Een ogenblik geduld a.u.b.

Meeste jongeren voelen zich gezond, wel een toename in ongezond gedrag

door Karla Kuiperij
Het grootste deel  van de jongeren voelt zich gelukkig en gezond. Dat wil niet zeggen dat het met alle jongeren goed gaat. In de resultaten zien we een toename van stress en ongezond gedrag zoals vapen en problematisch gebruik van social media. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023: een landelijk onderzoek, uitgevoerd door alle GGD’en. In dit artikel lees je de uitkomsten in de regio IJsselland.

Gelukkig voelen

Bij de vorige meting, in 2021 in coronatijd, voelden minder jongeren zich gelukkig (77%). Bij deze meting (2023) is het percentage jongeren dat zich gelukkig voelt weer iets gestegen (79%). Het is nog niet op het niveau van vóór corona (2019: 85%).

 

Stress

Ten opzichte van vóór de coronaperiode in 2019, ervaren jongeren meer stress. De belangrijkste oorzaak van stress onder jongeren is school of huiswerk (30%). Ook krijgen jongeren vaak stress door de combinatie van alles wat ze moeten doen (28%). In onze regio ervaren minder jongeren stress dan landelijk (44% vs. 50%)

 

Roken en vapen

Alarmerend is de toename van het aandeel jongeren dat vapet (e-sigaret rookt). In 2019 vapete 4% van de jongeren wekelijks, in 2023 is dat 13%. Ook roken meer jongeren wekelijks sigaretten of shag (van 3% in 2019 naar 8% in 2023). 

 

Social media gebruik

Ook het risico op problematisch gebruik van social media neemt toe. Inmiddels loopt 12% van de jongeren risico op problematisch gebruik van social media, in 2019 was dat nog 7%. Deze jongeren geven onder andere aan dat zij social media gebruiken als zij zich rot voelen, slaap tekort te komen door social mediagebruik of hun huiswerk afraffelen door het gebruik van social media.

 

De toename van ongezond gedrag zoals vapen en problematisch gebruik van social media is niet alleen in onze regio, maar is in heel Nederland zichtbaar. 

 

Bewegen en sport

In de regio IJsselland fietst of loopt 89% van de jongeren elke dag naar school of stage. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde: 82%. In de regio IJsselland beweegt 47% van de jongeren 5 dagen of meer per week minstens 1 uur. Daarnaast sport 74% van de jongeren wekelijks bij een club, vereniging of sportschool. 

 

“Inzetten op preventie blijft hard nodig”

“Ook in onze regio neemt ongezond gedrag onder jongeren toe. We gaan daarin mee met het landelijke gemiddelde.”, aldus Astrid Schulting, directeur publieke gezondheid bij GGD IJsselland. “Vooral het aantal jongeren dat rookt, vapet en drinkt neemt schrikbarend toe. We gaan als GGD graag in gesprek met gemeenten, partnerorganisaties en scholen, om samen nog meer in te zetten op preventie. Er zijn goede programma’s waar we graag meer over vertellen, zoals de Gezonde School-aanpak en Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Ik zie ook zeker kansen binnen de akkoorden (GALA en IZA) die nu starten en waarbij gemeenten en partnerorganisaties ook volop inzetten op preventie. Dat blijft hard nodig!”

 

Over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

In het najaar van 2023 voerden alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Gezondheidsmonitor Jeugd uit onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4 in heel Nederland. In totaal hebben 188.000 jongeren de vragenlijst ingevuld, waarvan 7.200 jongeren uit de regio IJsselland. Lokale, regionale en landelijke beleidsmakers kunnen de resultaten van de monitor gebruiken om beleid te maken en onderbouwen.

 

De factsheets en tabellenboeken van de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn te vinden op www.ijssellandscan.nl/rapporten/Jongerenmonitor