Een ogenblik geduld a.u.b.

Middelbare scholieren minder gelukkig dan voor de coronacrisis

door Miron Vierhout
In 2021 voelden middelbare scholieren zich minder gelukkig dan vóór de coronaperiode, in 2019. Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting en ziekte of overlijden van een naaste, kunnen grote impact hebben op het welzijn van jongeren. Bijna driekwart van de leerlingen maakte tijdens de coronacrisis minstens één van deze gebeurtenissen mee en bijna één op de vijf leerlingen gaf aan hier nog last van te hebben. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021: een landelijk onderzoek, uitgevoerd door alle GGD’en. In dit artikel lees je de uitkomsten in de regio IJsselland.

Geluk

In 2019 gaf 85% van de leerlingen aan (zeer) gelukkig te zijn, in het najaar van 2021 was dit aandeel gedaald naar 77%. Het aandeel leerlingen dat aangaf (zeer) gelukkig te zijn, is hoger onder jongens in vergelijking met meisjes en onder tweedeklassers vergeleken met vierdeklassers.
 

Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode

Gebeurtenissen meegemaakt tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting, ziekenhuisopname en ziekte of overlijden van een naaste (al dan niet door corona), hebben grote impact op een deel van de tweede- en vierdeklassers. Bijna driekwart (71%)van de leerlingen maakte tijdens de coronacrisis minstens één van deze gebeurtenissen mee; zo zat bijna de helft op enig moment in quarantaine. Bijna één op de vijf leerlingen (19%) gaf aan nog last te hebben van een dergelijke gebeurtenis. Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode met de grootste impact waren overlijden van een naaste en eigen ziekenhuisopname.
 

Impact gebeurtenissen tijdens de coronaperiode

Voor het merendeel van de leerlingen blijkt de impact van gebeurtenissen tijdens de coronaperiode beperkt. Echter heeft een klein deel van de leerlingen (6%) een verhoogde kans op ernstige psychosociale klachten. Dat blijkt uit de resultaten van een vragenlijst die posttraumatische stressklachten meet. De leerlingen met deze klachten voelden zich minder vaak gelukkig (40%). Daarnaast ervaarden deze leerlingen vaker psychische klachten, stress en eenzaamheid, hadden zij vaker suïcidegedachten en vaker extra steun of hulp nodig tijdens de coronaperiode. Leerlingen met deze ernstige psychosociale klachten vormen een kwetsbare groep.


Veerkracht en vertrouwen in de toekomst

Om veerkracht te meten is onder andere gevraagd of jongeren na een moeilijke periode weer snel herstellen. Voor bijna  twee derde van de jongeren geldt dit. Ruim de helft heeft veel vertrouwen in de toekomst. Het aandeel jongeren dat na een moeilijke periode meestal weer snel herstelt is hoger onder jongens, vwo-leerlingen, leerlingen die bij beide ouders wonen en leerlingen waar thuis geen moeite met rondkomen wordt ervaren. Het aandeel jongeren dat veel vertrouwen in de toekomst heeft is hoger onder tweedeklassers, jongens en leerlingen waar thuis geen moeite met rondkomen wordt ervaren.


Meer informatie over de monitor

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR). Alle GGD’en hebben dit onderzoek over gezondheid en welzijn in het najaar van 2021 uitgevoegd onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4. Landelijk hebben in totaal bijna 167.000 leerlingen van 759 scholen van het regulier voortgezet onderwijs de vragenlijst ingevuld. In de  regio IJsselland deden 5048 leerlingen op 24 scholen mee. Ten tijde van het onderzoek waren de scholen open, maar golden er nog steeds diverse coronamaatregelen, zoals thuisblijven bij klachten, mondkapjes, afstand houden, quarantainemaatregelen bij directe besmetting of bij besmetting van familieleden en deels digitale lessen.

In dit artikel lees je de uitkomsten voor de regio IJsselland. Kijk voor alle regionale en gemeentelijke cijfers op de IJssellandScan. Kijk voor het landelijke bericht op de website van GGD GHOR Nederland

 

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in het kader van de GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor. Hierbij werken ze samen met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en het netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.