Een ogenblik geduld a.u.b.

Minder mensen in IJsselland voelen zich gezond

door Karla Kuiperij
In de regio IJsselland ervaart bijna driekwart van de inwoners de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Hiermee behoort de regio IJsselland tot een van de hoogste in Nederland. Toch is deze, net als in heel Nederland, tussen 2020 en 2022 gedaald. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd in het najaar van 2022 onder bijna 365.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Astrid Schulting, Directeur Publieke Gezondheid GGD IJsselland: “De resultaten laten zien dat we met gemeenten en ketenpartners moeten blijven investeren om de gezondheid in de regio te verbeteren.” 

 

Ervaren gezondheid verschilt per gemeente

De ervaren gezondheid in 2022 ligt in de regio IJsselland op 73% gemiddeld. Dat ligt boven het landelijk gemiddelde van 70%. In 2020 lag het percentage in IJsselland nog op 83%. Hoe men de gezondheid ervaart verschilt per de gemeente binnen de regio.

 

In de gemeenten Dalfsen, Ommen en Staphorst ligt het percentage inwoners van 18 jaar en ouder met een (zeer) goede ervaren gezondheid hoger dan het regionale gemiddelde. Bij de overige gemeenten ligt dat op het gemiddelde of lager. Verschillen hangen deels samen met bevolkingskenmerken als leeftijd en opleidingsniveau. Een (zeer) goede ervaren gezondheid komt minder vaak voor bij ouderen en inwoners met basisonderwijs, lbo of mavo.

 

Aandacht voor gezonde leefstijl blijft nodig

Hoewel het percentage volwassenen met overgewicht (BMI > 25) gelijk is gebleven ten opzichte van 2016 en 2020, is dat met 50% nog steeds erg hoog.  Bij mensen van 65 jaar en ouder is dat zelfs 57%. Dat kan meerdere oorzaken hebben. We zien in ieder geval dat volwassenen minder zijn gaan bewegen. 49% van de volwassenen in de regio IJsselland voldoet aan de beweegrichtlijn. Van de 65-plussers is dat slechts 41%.

 

Positief om te zien is dat het aantal rokers, zowel landelijk als in de regio IJsselland, daalt. In 2022 rookte nog maar 16% van de inwoners in IJsselland (2016: 20%, 2020: 17%).

 

Ouder worden met vallen en opstaan

De afgenomen ervaren gezondheid onder ouderen zien we terug op een aantal aspecten. Zo geeft maar liefst 34% van de 80-plussers in de regio IJsselland aan in de afgelopen 3 maanden te zijn gevallen.

 

Ook de zingeving neemt af naarmate de leeftijd stijgt. Van de volwassenen (18+) vindt 83% het leven zinvol tegen 77% van de 75-plussers.

 

Eenzaamheid komt in de regio IJsselland iets minder vaak voor dan landelijk: 44% t.o.v. 49%). Bij ouderen komt eenzaamheid het meest voor: 48%  t.o.v. 43% bij volwassenen.

 

Over het onderzoek

Bekijk alle rapportages van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen voor de regio IJsselland op de IJssellandScan. 

Van september tot en met december 2022 hebben alle GGD’en en gemeente Utrecht, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders van 18 jaar en ouder: de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Bijna 365.000 mensen verspreid over heel Nederland hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, leefstijl en welzijn. Meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

 

De GGD’en voerden deze monitor uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij volwassenen en ouderen, als gevolg van de coronacrisis, inzichtelijk te maken. Resultaten van de monitor vormen een basis voor het adviseren en ondersteunen van lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS bij beleidsvorming.