Een ogenblik geduld a.u.b.

Netwerk Tijdige en Passende Mentale Zorg (TPMZ) Zwolle

door Renate Janssen

Het netwerk Tijdige en Passende Mentale Zorg werkt aan een duurzame samenwerkingsrelatie om domein overstijgende tijdige en passende hulp aan mensen met mentale klachten te organiseren. Hiervoor zijn afgelopen jaren verschillende samenwerkingsinitiatieven gestart.

De partijen, die sinds 2019 samenwerken als regionale taskforce wachttijden, hebben in juli 2022 een samenwerkingsconvenant vastgesteld. Met dit convenant is de focus verbreed: naast wachttijden en toegankelijkheid is de samenwerking gericht op preventie en herstel. De taskforce wachttijden is daarmee doorontwikkeld naar het Netwerk Tijdige en Passende Mentale Zorg (TPMZ). Het convenant is inmiddels door 23 partijen ondertekend. Om de doelen van het Netwerk TPMZ te behalen, is het van belang dat ook partners uit sociaal domein, huisartsen en cliëntvertegenwoordiging (actiever) gaan deelnemen.

Onlangs is er een infographic gemaakt om de geschiedenis, de kaders en de actualiteiten in beeld te brengen van het Netwerk TPMZ.

 

Meer weten of vragen? Neem contact op met adviseur Sonja Basemans.