Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe themategel: arbeidsmarktproblematiek huisartsenzorg

door Renate Janssen

De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg staat onder druk. Het Nivel geeft inzicht in de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg per Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW-)regio, in een serie van in totaal 28 factsheets (één voor elke AWZ-regio). Elke regio kan op basis hiervan een eigen strategisch arbeidsmarktbeleid ontwikkelen. 

Regio Ijssel-Vecht is een van de 28 AWZ-regio's waar in 2019/2020 middels een enquete onderzoek is gedaan naar de stand van zaken in de huisartsenzorg. In een aantal gemeenten was de respons te laag voor het weergeven van de resultaten. Voor deze gemeenten zijn geen waarden in beeld gebracht, bijvoorbeeld voor Dalfsen zijn geen waarden opgenomen.

 

Meer informatie:

https://www.proscoop.nl/nieuws/druk-op-de-huisartsenzorg-in-oost-nederland-vraagt-om-oplossingen-op-maat-en-op-lokaal-niveau/