Een ogenblik geduld a.u.b.

Oncologische netwerken in de regio

door Miron Vierhout

Op dit moment leven meer dan 800.000 mensen in Nederland met of na kanker. Door medische ontwikkelingen is kanker steeds beter te behandelen, waardoor de overlevingskans toeneemt.

Ondanks dat patiënten de zorg in het ziekenhuis als uitstekend en van zeer hoge kwaliteit ervaren, wordt vaak aangegeven dat de overgang naar huis groot is; het zogenoemde ‘zwarte gat’. Uit onderzoek blijkt dat patiënten én zorgverleners aangeven weinig zicht te hebben op het zorg- en ondersteuningsaanbod in de eerstelijn.

Opzetten van lokale netwerken
Om het zorgaanbod in de eerstelijn beter zichtbaar te maken, ondersteunt Proscoop bij het opzetten van lokale multidisciplinaire oncologische netwerken. De netwerken hebben als doel om nazorg op een toegankelijke en laagdrempelige manier vorm te geven, zodat patiënten het aanbod beter kunnen vinden en zodat ziekenhuizen, huisartsen en zorgprofessionals onderling gerichter kunnen doorverwijzen naar de eerstelijn. Het netwerk werkt als een vangnet, waardoor patiënten sneller bij de juiste zorgverlener terechtkomen en dichtbij huis geholpen kunnen worden. Elk lokaal netwerk bepaalt zijn eigen samenstelling/eisen voor deelname van professionals. Om de vindbaarheid bij patiënten, ziekenhuizen en andere organisaties te vergroten wordt een website aangemaakt. Via de website van Proscoop vindt u diverse voorbeelden van actieve netwerken. 

De lokale netwerken worden opgezet rondom het adherentiegebied van ziekenhuizen. In het werkgebied van Proscoop zijn netwerken gevormd rondom het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn, het Deventer ziekenhuis en het Isala ziekenhuis in Zwolle. Ondanks de duidelijke focus op de eerstelijn is samenwerking met ziekenhuizen en andere zorgorganisaties erg belangrijk. Samen kan de (na)zorg voor patiënten met en na kanker geoptimaliseerd worden, zodat de gehele route van de patiënt, van behandeling in het ziekenhuis tot herstel en nazorg thuis, zo goed mogelijk ingericht wordt. 

In de regio
Rondom Deventer zijn er op dit moment 8 startende netwerken. Ze hebben ieder een eigen samenstelling, maar bestaan allemaal uit zorgprofessionals uit de eerstelijn. Bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, podotherapeuten, oncologieverpleegkundigen, logopedisten, ergotherapeuten, oedeemtherapeuten, psychosociale therapeuten maar ook pruikenmakers en pastoraal medewerkers kunnen deelnemen aan het netwerk. De sfeer binnen de netwerken is gelijk: laagdrempelig en toegankelijk. Eind 2019 wordt een grote bijeenkomst gepland voor alle netwerken rondom Deventer ziekenhuis. Deze bijeenkomst heeft als doel om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren over het inrichten en vormgeven van netwerken. Daarnaast worden er sprekers op dit thema uitgenodigd. 

Zwolle heeft op dit moment één netwerk met +/- 10 deelnemers uit verschillende disciplines. Op 11 juni komt dit netwerk weer bij elkaar en zal gezamenlijk worden georiënteerd hoe andere gemeenten rondom Zwolle betrokken kunnen worden. Naar verwachting wordt er eind 2019 een grote bijeenkomst gepland voor heel regio Zwolle. We willen zoveel mogelijk zorgprofessionals uit de eerstelijn uitnodigen om nieuwe netwerken samen te brengen.

Meer over organiseren van deze netwerken leest u in de brochure 'Bouwen aan samenwerking rondom oncologie'. 
 

Stichting OOK onderzocht de ervaring van patiënten over de ondersteuning bij kanker. De resultaten zijn weergegeven in deze factsheet