Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoek naar gezondheid en leefstijl van jongeren van start

door Karla Kuiperij
GGD IJsselland is gestart met de gezondheidsmonitor Jeugd. Dit grootschalige vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4, vindt een keer in de vier jaar plaats. In de regio IJsselland doen 29 scholen voor het voortgezet onderwijs mee aan dit onderzoek.

Gezamenlijk onderzoek

Alle GGD’en in Nederland, waaronder GGD IJsselland, starten deze maand weer met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. In elke regio wordt de Gezondheidsmonitor Jeugd op dezelfde wijze uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk-, regionaal- en (waar mogelijk) gemeenteniveau te vergelijken. Zo kunnen ook gezondheidskansen op landelijk-, regionaal- en gemeenteniveau gesignaleerd worden.

Frits Rorink, wethouder jeugd en onderwijs van de gemeente Deventer onderstreept het belang van deelname aan het onderzoek: “Ik hoop dat veel scholen meedoen met de landelijke gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD. Het onderzoek levert belangrijke informatie op waardoor we nog beter kunnen inspelen op wat onze jeugd nodig heeft. Onderwijs en jeugdgezondheidszorg werken zo samen aan een goede toekomst voor onze kinderen.”
 

Deelnemende scholen

In de regio IJsselland doen 29 scholen voor het voortgezet onderwijs mee aan dit onderzoek. Sandra Borsboom, epidemioloog bij GGD IJsselland: “Scholen spelen een cruciale rol bij de dataverzameling, dus ik ben blij dat er zo veel scholen meedoen met het onderzoek.” Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn geïnformeerd over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is anoniem en vrijwillig. Borsboom: “Ik hoop natuurlijk dat zoveel mogelijk jongeren – liefst allemaal – van de deelnemende scholen ook meedoen aan het onderzoek. Hoe meer jongeren er meedoen, hoe beter de gezondheid van jongeren in kaart gebracht kan worden.”
 

Resultaten geven input voor gezondheidsbeleid

Mede op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld, door het Rijk en gemeenten, om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 zijn halverwege 2020 beschikbaar.