Een ogenblik geduld a.u.b.

Positieve ervaringen met huisbezoeken Vitaal & Veilig Thuis in de Aa-landen

door Karla Kuiperij

Ouderen, vrijwilligers en samenwerkingspartners zijn positief over de huisbezoeken in de Aa-landen in het kader van het programma Vitaal & Veilig Thuis. Dit blijkt uit onderzoek dat GGD IJsselland in opdracht van de gemeente Zwolle heeft uitgevoerd. Vrijwilligers van Stichting WijZ voeren de huisbezoeken uit.

Het programma Vitaal & Veilig Thuis

Het doel van het Zwolse programma Vitaal & Veilig Thuis is het vergroten van de vitaliteit en veiligheid van ouderen zodat ze langer vitaal en veilig thuis kunnen wonen. Om dit doel te bereiken worden er zogenaamde huisscans afgenomen bij de ouderen thuis.

De huisbezoeken

Getrainde vrijwilligers van WijZ voeren de huisbezoeken uit. Van november 2017 tot april 2019 is bij 500 ouderen een huisscan afgenomen. De leeftijd van de ondervraagden varieerde van 61 tot 97 jaar. Van de bezochte ouderen voelt het merendeel (80%) zich (boven)gemiddeld of zeer fit, maar driekwart heeft wel dagelijks last van een chronische aandoening. Ongeveer een derde is het afgelopen jaar gevallen en bij 14% daarvan heeft dat geleid tot blijvend letsel.

Doorverwijzingen na huisbezoek

Wanneer nodig verwijzen de vrijwilligers door naar lokale partners, die aan het project verbonden zijn. 316 van de 500 bezochte ouderen zijn naar een of meer activiteiten of instanties doorverwezen. Bijvoorbeeld naar brandweer, politie of gemeente voor vragen over (brand)veiligheid of hinder in de openbare ruimte (overlast, verlichting). Maar ook naar fysiotherapie voor een fitheidstest of valpreventie programma of naar een activiteit zoals zwemmen, yoga, sociaal cultureel werk of buitensporten. Wanneer mogelijk neemt de oudere zelf contact op met de organisatie: de regie ligt bij mensen zelf. Marloes Holterman, projectleider Vitaal & Veilig Thuis bij WijZ: “De vrijwilliger heeft een belangrijke signalerende rol. Met elkaar zijn we de verbinder van de stad!”

Ervaringen met de huisbezoeken

Marita Spauwen, programmacoördinator Gezond Ouder Worden bij GGD IJsselland heeft de evaluatie uitgevoerd samen met collega Tessa Overmars. Marita: “Overall uitkomst van de evaluatie is dat alle betrokken partijen positief zijn over het project en er graag mee doorgaan!” De gesprekken tijdens de huisbezoeken leiden vaak tot bewustwording, bijvoorbeeld over veiligheidsaspecten in huis. Marloes: “Ouderen ervaren het als prettig dat er één adviseur aan de deur komt die alles in kaart brengt”.

Er is natuurlijk nog wel ruimte voor verbetering. Zo ervaren vrijwilligers het soms als lastig om goed te reageren op sociaal-emotionele signalen van ouderen en wordt er bij zowel vrijwilligers als samenwerkingspartners onduidelijkheid ervaren over wat er na het huisbezoek gebeurt. Marita: “Het blijvend monitoren van Vitaal & Veilig Thuis is aan te bevelen, dit leidt immers tot het aanbrengen van verbeterpunten.” Een aantal aanbevelingen uit de evaluatie is inmiddels al door WijZ in gang gezet.

>> Bekijk het hele evaluatieverslag VVT

WijZ zoekt vrijwilligers!
Heb je interesse, bel dan met de receptie van WijZ: 038-8515700.

Op de foto:
Links Marita Spauwen, programmacoördinator Gezond Ouder Worden bij GGD IJsselland, en rechts Marloes Holterman, projectleider Vitaal & Veilig Thuis bij WijZ.