Een ogenblik geduld a.u.b.

Regiobeeld geeft inzicht in kansrijke thema’s voor regio Zwolle

door Miron Vierhout

In opdracht van de Regionale Zorg Alliantie (RZA) Zwolle heeft Proscoop een regiobeeld ontwikkeld voor regio Zwolle en omgeving. Hiervoor is veel gebruik gemaakt van de data uit de IJssellandscan. Het regiobeeld geeft een integraal inzicht in de (positieve) gezondheid van inwoners en heeft als doel inzicht te krijgen in kansrijke strategische thema’s in regio Zwolle. Hierdoor kunnen gerichte interventies, programmalijnen en/of projecten worden gestart.

De zorg verandert snel. De toename in leeftijdsverwachting en daarmee gepaard gaande toename in multimorbiditeit maakt de zorgvraag complexer. Daarnaast wordt de zorg in de toekomst steeds meer georganiseerd in een netwerk rondom de patiënt. Om de zorg anders in te richten is een bundeling van krachten, middelen, kennis en ervaring van partijen in de regio nodig. De RZA wil aansluiten bij de huidige transformatie en richt zich op complexere strategische vraagstukken, projecten en programma’s. Voor het initiëren van de juiste initiatieven is het cruciaal om inzicht te hebben in actuele thema’s en ontwikkelingen in de regio. Een regiobeeld faciliteert bij het identificeren van acute en toekomstige brandhaarden en kansrijke thema’s in de regio.
 

Het regiobeeld sluit aan bij het doel van de RZA
De RZA heeft als doel de inwoners van regio Zwolle in staat te stellen om hen zo goed mogelijk aan te laten passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven, waarbij Triple Aim doelstellingen worden nagestreefd en positieve gezondheid centraal staat. In het regiobeeld zijn daarom zowel Triple Aim en Positieve Gezondheid vertaald naar meetbare gegevens. Zo zijn meer dan honderd publiek toegankelijke indicatoren opgenomen in het rapport. Na gemeenschappelijke interpretatie en interactieve discussie worden regionale speerpunten gekozen en worden nieuwe initiatieven, programmalijnen en/of projecten geïnitieerd en verbonden met bestaande initiatieven.
 

Kansrijke thema’s
Het regiobeeld beslaat twaalf gemeenten rond Zwolle en bevat gegevens op gemeenteniveau uit openbare databronnen zoals CBS, RIVM, VEKTIS en de GGD monitoren. Op basis van het rapport zijn de volgende thema’s kansrijk bevonden:

  • Leefstijl – roken, drankgebruik, (onder)voeding en beweging
  • Mentale gezondheid – emotionele eenzaamheid en risico op angststoornis en depressie
  • Grijze druk – Kwetsbare ouderen en chronische aandoeningen
  • Laaggeletterdheid
     

Juiste Zorg op de Juiste Plek
De ontwikkeling van het Regiobeeld Zwolle e.o. is mogelijk gemaakt door de voucherregeling van het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek van ZonMw. Voor de totstandkoming van het Regiobeeld heeft Proscoop samengewerkt met Zilveren Kruis.