Een ogenblik geduld a.u.b.

Regiobeelden gepubliceerd

door Renate Janssen

Het doel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Daarvoor is regionale samenwerking nodig.  Een van de opdrachten uit het Integraal Zorg Akkoord is het maken van regiobeelden om een goed beeld te krijgen van de gezondheid en zorg

 

In het regiobeeld wordt de feitelijke situatie van de zorg en gezondheid in de regio geschetst en worden de belangrijkste knelpunten benoemd. Deze regiobeelden zijn overal in het land op 1 juli opgeleverd en gepubliceerd op https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regiobeelden. De regiobeelden vormen het startpunt van de regionale aanpak van het IZA.

Samenwerking

De regiobeelden zijn in opdracht gemaakt van zorgverzekeraars en gemeenten en vormgegeven in samenwerking met regionale partijen. In elk regiobeeld worden de betrokken partijen vermeld. Regionale samenwerking is belangrijk bij de totstandkoming van de regiobeelden maar ook zeker in het maken van de regioplannen.


Regiobeelden, regio Zwolle Salland Vechtdal

 

Regioplannen

Het komende half jaar gaan alle regio’s aan de slag met het maken van regioplannen. In een regioplan worden afspraken gemaakt over wat partijen in de regio gaan doen om de grootste regionale knelpunten gezamenlijk aan te pakken en te bepalen waar de prioriteiten liggen. Eind dit jaar moeten alle regioplannen worden opgeleverd die gebaseerd zijn op de regiobeelden.