Een ogenblik geduld a.u.b.

Regionaal organiseren meer voordelen voor paramedici

door Renate Janssen

Op persoonlijke titel is het lastig om direct afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten of andere zorgorganisaties. Als u samenwerkt met andere paramedici lukt dat wel.  Op regionale schaal kunt u daadwerkelijk goede afspraken maken met samenwerkingspartners voor grote patiëntgroepen. Heeft u zich al aangemeld voor het Platform Samen sterk in de regio?

 

Regionaal organiseren levert meer voordelen op voor paramedici. Bijvoorbeeld het samen organiseren van kennisdeling, scholing, innovatie of samen efficiënter inkopen. De ROS’en in Nederland, waaronder Proscoop, zijn partner van het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg. Dit programma helpt paramedici bij het opzetten van een nieuwe samenwerking en het professionaliseren van bestaande samenwerking.

 

Samen staan wij sterker

Sommige paramedici zijn al betrokken bij een multidisciplinair netwerk of werken al samen met een paramedische beroepsgroep. Maar samen staan logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten sterker.

In de regio’s Friesland, Zeeland, West Noord-Brabant, Agglomeraat Haarlem, Rijnmond/Drechtsteden en Zuid-Limburg worden dialoogsessies georganiseerd, bijeenkomsten waarin samenwerkingsverbanden en netwerken de mogelijkheden voor paramedische samenwerking in de regio verkennen. Daarnaast worden paramedici bij het vergroten van hun organisatiekracht in de regio’s begeleid door ROS adviseurs; u hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Na de zomer beginnen de dialoogsessies ook in vier andere regio’s. Zo bereiken we verschillende samenwerkingsverbanden in het hele land.

 

Platform Samen sterk in de regio

Het platform ‘Samen sterk in de regio’ is onderdeel van het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg en dé plek om in contact te komen, informatie te delen en kennis op te doen met andere paramedici. Op dit platform vindt u tools, zoals voorbeeldstatuten of financiële tips. Ook kunt u ervaringen uitwisselen met andere netwerken en samenwerkingsverbanden van paramedici uit het land. Alle paramedici in Nederland (logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten) kunnen zich aanmelden voor het platform. Proscoop draagt actief bij aan de ontwikkeling van dit platform.

 

Rol van Proscoop

Naast de bijdrage die wij leveren aan de ontwikkeling van dit platform, doen wij meer op dit gebied. Wij vinden het belangrijk om goed aan te sluiten bij de behoefte van paramedici. Daarom is er eind 2021 een inventarisatie (enquête en webinar) geweest onder paramedici in ons werkgebied. Het doel hiervan was: informeren over het programma Paramedische Zorg en het platform Samen sterk in de regio en de nut en noodzaak om je als paramedici (beter) te organiseren. Ook is geïnventariseerd waar hun behoefte ligt om zich te organiseren binnen netwerken.

Vanaf september 2022 starten een aantal bijeenkomsten in de regio Apeldoorn en omgeving over dit thema. Met deze bijeenkomsten onderzoeken wij de mogelijkheden naar het starten van een netwerk voor paramedici in de regio en op welke wijze dit gestart kan worden. De bijeenkomsten worden begeleid door onze adviseurs Anita Lahuis en Dorien van der Wal

 

Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of anders? Over het programma of het platform? Neem contact op met Deirdre van Akkeren