Een ogenblik geduld a.u.b.

Regionale factsheet Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 is gereed

door Karla Kuiperij
Ruim acht op de tien inwoners van 18 jaar en ouder (82%) in de regio IJsselland ervaren hun algemene gezondheid als (zeer) goed. Dit blijkt uit recente cijfers van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020’: een vierjaarlijks onderzoek van de GGD naar gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassen inwoners. Eerder deelden we al een bericht met de resultaten van het onderzoek. Nu zijn ook de factsheet en bijbehorende tabellenboeken met cijfers gereed.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

 

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een onderzoek dat elke 4 jaar wordt uitgevoerd door de 25 GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS. De vragenlijst is gericht op inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland en is afgenomen tussen september en december 2020. Met de Gezondheidsmonitor wordt onderzoek gedaan naar de gezondheid, welzijn, leefstijl en leefomgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Landelijk hebben bijna 540.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder meegedaan aan het onderzoek. In de regio IJsselland hebben in totaal 15.099 inwoners meegedaan, waarvan 6.726 volwassenen en 8.373 ouderen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen onder andere worden gebruikt voor lokaal gezondheidsbeleid.

 

Impact corona

 

Deze Gezondheidsmonitor is afgenomen in bijzondere tijden, namelijk tijdens de COVID-19 pandemie. Deze pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en welzijn van de inwoners in de regio IJsselland beïnvloed. In dit onderzoek zijn daarom vragen opgenomen over de impact van corona en de maatregelen op het leven van volwassenen en ouderen in de regio. Uit het onderzoek blijkt dat 66% van de inwoners aangeeft dat deze  coronatijd impact heeft gehad op hun leven (positief of negatief). Corona heeft meer impact op volwassenen (70%) dan op ouderen (52%).

 

Landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers

 

De landelijke gegevens en de gegevens per GGD-regio staan op volksgezondheidenzorg.info met een toelichting. De onderliggende cijfers zijn te vinden op CBS Statline en RIVM Statline
GGD IJsselland heeft de onderzoeksresultaten voor de regio beschreven in een regionale factsheet met bijbehorend tabellenboek. Deze factsheet is opgebouwd aan de hand van de zes dimensies van Positieve Gezondheid en de thema’s gezonde leefomgeving en corona. Bekijk de factsheet en de bijbehorende tabellenboeken op de IJssellandScan:

 

Op 9 september worden landelijk de cijfers per gemeente openbaar gemaakt. Daarna komen er ook gemeentelijke factsheets met lokale resultaten. Waar mogelijk komen ook cijfers op wijkniveau beschikbaar. De regionale en gemeentelijke cijfers zijn vanaf eind september te vinden op de IJssellandScan: www.ijssellandscan.nl.