Een ogenblik geduld a.u.b.

Regioplan Samen Gezond IJssel-Vecht

door Karla Kuiperij
Op 21 december hebben zorgverzekeraar Zilveren Kruis, verschillende zorg- en welzijnsorganisaties (waaronder GGD IJsselland) en acht gemeenten in de regio IJssel-Vecht een gezamenlijk regioplan opgeleverd. In dit plan staan maatregelen die de partijen willen gaan nemen om zorg in de toekomst toegankelijk, hoogwaardig en betaalbaar te houden. Als de colleges van B&W van de acht gemeenten formeel akkoord gaan, gaan de partijen de komende jaren samen werken aan de uitvoering van dit regioplan.

Astrid Schulting zette gisteren namens GGD IJsselland haar handtekening onder de doelen. Astrid: "Het regioplan legt een mooie basis voor de transformatie en nieuwe vormen van samenwerking die nodig zijn in de zorg. Transformeren begint met gezond leven (positieve gezondheid) en preventie en dat is in dit plan uitstekend neergelegd. Nu is het zaak om met elkaar de daad bij het woord te voegen en plannen te vertalen naar Doen! Ik heb alle vertrouwen dat we binnen de coalitie gezond leven hieraan inhoud gaan geven."

 

Waarom een gezamenlijk regioplan?

De vraag naar zorg en ondersteuning neemt toe. Onder andere omdat de regio IJssel-Vecht (met nu 379.910 inwoners) flink vergrijst. Tegelijkertijd is er een tekort aan werknemers in de zorg- en welzijnssector, en zijn er steeds minder (potentiële) mantelzorgers. Als we op de huidige weg doorgaan wordt de druk op zorg- en welzijnsorganisaties alsmaar groter, en kan niet iedereen meer rekenen op goede en tijdige ondersteuning. Daarom werken Zilveren Kruis, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten onder de noemer Samen Gezond IJssel-Vecht samen aan een regionale aanpak.

 

In het regioplan staan de doelen van Samen Gezond IJssel-Vecht beschreven. Die doelen zijn ontwikkeld in zes coalities, waarin professionals van Zilveren Kruis, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten hebben nagedacht over de uitdagingen én oplossingen rondom zes thema’s: Gezond leven & preventie, Mentaal welbevinden, Vitaal ouder worden, Zorginnovatie en transformatie, Digitalisering en Arbeidsmarkt. In het regioplan beschrijft elke coalitie wat ze gaat doen om zorg en ondersteuning de komende vier jaar beter in te richten.

 

Bewuste inwoners

In het regioplan staat een stevig pakket doelen. Zo wordt bijvoorbeeld ingezet op meer ruimte voor leren en ontwikkelen voor zorgprofessionals. En voorziet het plan in een aanpak om de mentale vaardigheden in de samenleving te versterken, zodat mensen minder snel professionele psychische hulp nodig hebben. Ook worden inwoners gestimuleerd om gezonde keuzes te maken, door de gezonde keuze overal binnen handbereik te brengen. En innovaties op het gebied van digitalisering zijn essentieel: Die kunnen een grote bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van zorg, bijvoorbeeld door het creëren van één digitale voordeur voor inwoners. 

 

Een belangrijk speerpunt is bewustwording en zelfregie bij inwoners. Hen uitdagen om zelf de touwtjes in handen te nemen ontlast de zorg. En het geeft patiënten de ruimte om zorg vorm te geven op een manier die past bij het leven dat zij leiden. Zorgprofessionals gaan meer aansluiten op de eigen regie van inwoners met een ondersteuningsvraag. En ook innovaties als digitale zelftriage kunnen zelfregie bevorderen en de druk op de zorg verminderen. 

 

Bekijk het regioplan Integraal Zorgakkoord regio IJssel-Vecht: Samen Gezond IJssel Vecht