Een ogenblik geduld a.u.b.

Resultaten drugsonderzoek onder jongvolwassenen Dalfsen

door Karla Kuiperij
Onderzoek naar drugsgebruik onder jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar in de gemeente Dalfsen toont aan dat drugsgebruik onder deze doelgroep in de gemeente Dalfsen vergelijkbaar is als in andere onderzochte gemeenten. Twee op de vijf jongvolwassenen gebruikt wel eens drugs en een kleine groep gebruikt veel en regelmatig drugs. Daarnaast is er gemakkelijk aan drugs te komen, wat zorgen baart bij professionals. Verder vinden jongvolwassenen goede en eerlijke voorlichting over drugs belangrijk. Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek van GGD IJsselland, in opdracht van gemeente Dalfsen.

In de gemeente Dalfsen waren in toenemende mate signalen van en zorgen om drugsgebruik onder jongvolwassenen. Om een eerste beeld van de aard en omvang van drugsgebruik en de onderliggende factoren bij jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar te krijgen is onderzoek gedaan. “Dit onderzoek biedt ons goede aangrijpingspunten om gezamenlijk met onze partners te zoeken naar een passende aanpak”, vertelt wethouder Jan Uitslag. “We moeten er samen, ook met ouders of verzorgers, voor zorgen dat we onze jeugd gezond kunnen laten opgroeien. Niet met het vingertje wijzen over wat wel en niet mag, maar wel het gesprek aangaan.”

 

Aanpak

Naar aanleiding van het onderzoek, kijkt de gemeente Dalfsen samen met professionals hoe binnen bestaande structuren beter ingespeeld kan worden op drugs-, en ook op alcoholgebruik. Er blijft structurele aandacht voor een kleine groep personen die veel en regelmatig gebruikt. Daarnaast gaan partners - zoals de politie en jongerenwerk - extra inzetten op vroegsignalering. Ook scholen, ouders en (sport)verenigingen hebben een belangrijke rol in het signaleren van zorgelijk gedrag. Het is belangrijk dat zij in gesprek blijven met hun jongere(n). Verder zijn er diverse voorlichtingsprogramma’s die de gemeente kan inzetten.

Burgemeester Erica van Lente onderstreept het belang hiervan: “Het is van onschatbare waarde om deze groep goed voor te lichten over het gebruik en de risico’s van drugs. Enerzijds over de gezondheidsrisico’s die je loopt bij het gebruik en anderzijds over de duistere wereld achter drugs. Veel jongeren zijn zich er niet van bewust dat ze met het slikken van dat ene pilletje een hele drugsscene in stand houden. In mijn periode als burgemeester ben ik geconfronteerd met verhalen waarbij het verkeerd afliep vanwege drugs. Dit is vreselijk om te horen en baart mij echt zorgen.”

 

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld genomen drugsgebruik begint met 17-18 jaar. Veel genoemde redenen om drugs te gebruiken zijn de nieuwsgierigheid naar het effect en een lekker gevoel. Cannabis wordt het meest gebruikt, wat overeenkomt met landelijke cijfers. De jongvolwassenen gebruiken drugs met name tijdens het uitgaan, (bij vrienden) thuis, buiten op straat of in een park. Het onderzoek laat zien dat het drugsgebruik is veranderd tijdens de coronaperiode. Zo werd er meer cannabis gebruikt en minder partydrugs. Factoren die een rol spelen bij het gebruik van drugs zijn verveling, een onrustige thuissituatie en prestatiedruk. Het gebruik van 3-MMC is zorgelijk. De nu nog legale drug is relatief makkelijk te verkrijgen en lijkt daardoor wellicht onschuldig. De drug heeft echter aanwijzend negatieve gezondheidseffecten en daarom komt er naar verwachting eind dit jaar een landelijk verbod op 3-MMC. Een andere conclusie van het onderzoek is dat 44% van de ouder(s)/verzorger(s) niet weet dat hun kind (ooit) drugs heeft gebruikt. Het is daarom belangrijk het gesprek aan te gaan met jouw kind over dit onderwerp. 

 

Onderzoek

Het onderzoek werd door GGD IJsselland uitgevoerd in de periode van 2 februari tot 15 maart 2021. In totaal hebben 231 mensen deelgenomen, wat bijna 7% van de jongvolwassenen in de gemeente is. De resultaten van het onderzoek zijn te bekijken op deze pagina.