Een ogenblik geduld a.u.b.

Resultaten onderzoek drugsgebruik jongvolwassenen Staphorst

door Karla Kuiperij
GGD IJsselland heeft in opdracht van gemeente Staphorst een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het drugsgebruik door 16 tot en met 25 jarigen. De aanleiding; toenemende signalen en zorgen vanuit de gemeenteraad. De uitkomst van het onderzoek is dat het drugsgebruik in Staphorst wel aanwezig is, maar niet in problematische omvang.

Wel zijn er zorgen. Professionals en jongvolwassen geven aan dat het tegenwoordig makkelijker is om in Staphorst aan verschillende soorten drugs te komen. De bespreekbaarheid en herkenbaarheid binnen de samenleving is ook een punt van aandacht. Van de jongvolwassenen maakt ongeveer één derde zich zorgen over drugsgebruik in de gemeente. Ook buitensporig gebruik van een selecte groep met achterliggende problematiek baart professionals zorgen.

 

Gebruik soft- en harddrugs

Van de jongvolwassenen geeft 29% aan ooit softdrugs (wiet of hasj) gebruikt te hebben. Van de jongvolwassenen heeft 19% ooit harddrugs gebruikt. De helft hiervan heeft alleen lachgas gebruikt. De meeste jongvolwassenen in Staphorst die drugs hebben gebruikt deden dat één of enkele keren en geven daarbij aan dat ze wilden experimenteren of dat ze drugs aangeboden kregen. Er wordt onder andere aangegeven dat niets of niemand ze tegen hadden kunnen houden. Voor Staphorst is het een specifieke risicofactor dat veel ouders onbekend zijn met drugs en signalen niet altijd (tijdig) worden herkend.

 

Aangrijpingspunten voor voorkomen en verminderen

Professionals zien bewustwording, openheid en vroegsignalering als belangrijke aangrijpingspunten om drugsgebruik te voorkomen en verminderen. De bespreekbaarheid en herkenbaarheid kan zo vergroot worden binnen de samenleving. Het advies: stimuleer initiatieven vanuit verschillende geledingen zoals kerk, school en welzijnswerk. De hechte en krachtige Staphorster gemeenschap kan hierbij benut worden. Zorg daarbij voor duurzame acties, afstemming in de regio, een meerjarenbeleid en stimuleer een integrale benadering.

Wethouder Alwin Mussche ziet de kansen: “Inzetten op preventie van drugsgebruik is al een speerpunt van ons gezondheidsbeleid. Dit onderzoek stimuleert nog meer om samen met alle betrokken organisaties verder te werken aan een integrale aanpak en een breder ondersteuningsaanbod”.

 

Opzet onderzoek

Het onderzoek is een inventarisatie geweest van bestaande gegevens en een vragenlijstonderzoek onder jongvolwassenen. Dit heeft een representatieve groep van 371 jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar opgeleverd. Ook zijn er interviews onder 24 professionals gehouden, waarvan de helft ook inwoner van Staphorst is. Het volledige onderzoeksrapport is beschikbaar via www.staphorst.nl/actueel.

 

Hulp nodig? Praat er over met iemand uit je omgeving of bijvoorbeeld je huisarts.

 

Download het hele onderzoeksrapport.