Een ogenblik geduld a.u.b.

Ruim helft jongvolwassenen in regio IJsselland ervaart psychische klachten

door Annette Baltissen

Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in de regio IJsselland ervaart psychische klachten. Daarnaast zien we veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. Ook had de coronaperiode voor velen een grote invloed op hun leven. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder ruim 2000 jongvolwassenen in de regio IJsselland.

Tessa Overmars, Onderzoeker Publieke Gezondheid: “De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het belangrijk is dat er aandacht is voor de mentale gezondheid van jongvolwassenen. Graag gaan we hierover in gesprek met gemeenten, professionals en organisaties in de regio en kijken we met hen welke initiatieven en voorzieningen kunnen worden ingezet om de problematiek te lijf te gaan.”

 

Veel jongvolwassen ervaren psychische klachten

Meer dan de helft van de jongvolwassenen die deelnamen aan het onderzoek geeft aan psychische klachten te ervaren. Vrouwen hebben vaker klachten dan mannen. In de meeste gevallen gaat het om lichte klachten, een kleiner deel heeft matige of ernstige klachten. Van de jongvolwassenen heeft 32% in de afgelopen 12 maanden een enkele keer tot heel vaak serieus nagedacht over suïcide. Het merendeel van de jongvolwassenen met suïcidale gedachten had deze een enkele keer.

 

Jongvolwassenen voelen zich vaak eenzaam

Ruim een kwart van de deelnemende jongvolwassenen voelt zich sterk eenzaam en ongeveer een derde voelt zich enigszins eenzaam. Zowel emotionele als sociale eenzaamheid komt veel voor onder jongvolwassenen. Emotionele eenzaamheid uit zich in het gemis van relaties met een hechte band, terwijl sociale eenzaamheid het gemis is van contacten met vrienden, familie en kennissen. Een deelnemer van het aanvullende onderzoek zei over eenzaamheid in de coronaperiode: “Ik heb me ook in die periode best wel alleen gevoeld. Want ook al kan je met vrienden bellen, dat is toch anders dan dat je echt bij elkaar bent.”

 

Twee derde had hulp of steun nodig

Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten onder jongvolwassenen een gevolg zijn van de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op een groot deel van deze groep. Bijna twee derde van de jongvolwassenen had door de coronaperiode hulp of steun nodig, met name omdat zij niet lekker in hun vel zaten. Een jongvolwassene zei hierover: “Er is niet echt begrip dat er nog een hele nasleep is voor veel mensen. Die druk die is wel merkbaar van ‘oh alles is weer open dus iedereen moet gewoon weer hard meedoen’.”

 

Coronaperiode had ook positieve gevolgen

Naast de negatieve gevolgen had de coronaperiode voor 4 op de 10 jongvolwassenen ook positieve gevolgen. Zo geven ze aan minder geld te hebben uitgegeven en meer rust te hebben ervaren. Naast het missen van contacten, geeft ongeveer een kwart ook aan dat ze juist meer tijd hadden voor familie en vrienden. Jongvolwassenen zijn over het algemeen tevreden over hun relatie en over het contact met hun beste vriend(in). Ruim de helft van de jongvolwassenen herstelt na een moeilijke periode en het merendeel heeft matig tot (heel) veel vertrouwen in zijn of haar eigen toekomst.

 

Over het onderzoek

Van april tot en met augustus 2022 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Bijna 70.000 jongvolwassenen verspreid over heel Nederland en ruim 2.000 in de regio IJsselland hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en welzijn. Zij zijn geworven via advertenties op sociale media en via offline kanalen. Het is mogelijk dat degenen met een slechtere mentale gezondheid vaker hebben meegedaan, waardoor de resultaten een negatiever beeld van de werkelijkheid schetsen. Desondanks is duidelijk dat de omvang van het probleem groot is en de mentale gezondheid van deze doelgroep aandacht nodig heeft, zeker omdat het relatief lastig is om zicht te hebben op deze groep. Ter verdieping en om resultaten van het vragenlijstonderzoek beter te begrijpen, is landelijk aanvullend onderzoek uitgevoerd in groepsgesprekken en individuele interviews. De resultaten van dit aanvullende onderzoek worden in mei van dit jaar gepubliceerd; in dit nieuwsbericht zijn al enkele quotes uit de interviews gebruikt.

 

Meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen voor de regio IJsselland staat op deze IJssellandScan.

 

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van de GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.

 

Heb je het even moeilijk en heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met 088-0767000 of chat op deluisterlijn.nl. Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.