Een ogenblik geduld a.u.b.

Start Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland

door Karla Kuiperij
Afgelopen week was de startbijeenkomst van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd (RKJ) IJsselland. In samenwerking met de 11 gemeenten van regio IJsselland werken jongeren, ouders en professionals uit de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs en de jeugdhulp samen aan hetzelfde doel. Het thema van RKJ IJsselland is: Samen normaliseren. 

Wat is een Kenniswerkplaats?

De RKJ IJsselland is één van de 14 regionale kenniswerkplaatsen jeugd in Nederland, die worden gesubsidieerd door ZonMw.  In een regionale kenniswerkplaats jeugd werken professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samen met ouders en jongeren. Met elkaar pakken ze regionale vraagstukken op, wisselen ze kennis en ervaringen uit en werken ze aan oplossingen. De kracht van een kenniswerkplaats zit dan ook in het voortdurend en gelijkwaardig samen werken, leren en verbeteren. Met als doel: bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren. 

 

Thema RKJ IJsselland ‘Samen normaliseren’

De RKJ IJsselland gaat samen met jongeren, ouders en professionals uitzoeken wat de betekenis is van doelstellingen in de jeugdwet als: normaliseren, ontzorgen en de-medicaliseren. Het doel is om kennis op te halen over deze onderwerpen en deze te vertalen naar concrete producten die gebruikt kunnen worden bij het maken van nieuw jeugdbeleid. Er wordt gekeken hoe dit kan worden ingezet in de directe leefomgeving van jongeren en hun gezinnen. En hoe professionals dit kunnen integreren in hun dagelijkse handelingspraktijk.

 

Er zijn 4 projecten die elkaar versterken en daarnaast is er ruimte om verschillende lokale vraagstukken te onderzoeken. In al deze projecten leren jongeren en professionals van elkaar. Het eerste project onderzoekt hoe jongeren en hulpverleners denken over normaliseren. Het tweede project is een onderzoek naar wat normaliseren betekent voor het vakmanschap van professionals. In het derde project werken een school en de GGD samen om depressieve klachten bij jongeren terug te dringen. Het vierde project onderzoekt wat de werkzame elementen van de methode ‘Think’ op school zijn.

 

Partners RKJ IJsselland

In samenwerking met de 11 gemeenten van regio IJsselland werken verschillende partners samen, onder andere Hogeschool Windesheim, Stichting Kinderperspectief, Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland, Hogeschool Viaa en GGD IJsselland. Er wordt onderzoek uitgevoerd en nieuwe en bestaande kennis wordt met elkaar gedeeld en in de praktijk getoetst. Daarin werken jongeren, ouders en professionals samen in projecten, onderzoek, beleid en praktijk.

  

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en een informatief filmpje over de Kenniswerkplaatsen Jeugd op werkplaatsenjeugd.nl. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een website voor het RKJ IJsselland, binnenkort te bekijken op rkj-ijsselland.nl. Of neem contact op met de coördinator van het RKJ IJsselland: r.wessel@ggdijsselland.nl.