Een ogenblik geduld a.u.b.

Start landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen en ouderen

door Karla Kuiperij
Hoe gaat het met de inwoners van de regio IJsselland na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD IJsselland brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, de leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en in Nederland.

Bijna 20.000 willekeurig gekozen inwoners in de regio IJsselland worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij kunnen vanaf 13 september een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

 

Extra meting

De GGD Gezondheidsmonitor voeren we normaal gesproken eens per vier jaar uit. Nu doen we een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten bekijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

 

Deelname

Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen. I&O Research verzamelt de gegevens namens de GGD’en en het CBS.

 

Deelname is vrijwillig. GGD IJsselland stelt deelname wel zeer op prijs. Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Met deze extra meting kan hierbij ook rekening worden gehouden met de impact van corona op onze levens. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Meer informatie over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers staat in onze privacyverklaring

 

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022? Dan kun je contact opnemen via onderzoek@ggdijsselland.nl of kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen op de website van GGD IJsselland