Een ogenblik geduld a.u.b.

Start onderzoek GGD naar gezondheid van jongeren

door Karla Kuiperij

Dit najaar voert GGD IJsselland weer de gezondheidsmonitor Jeugd uit: een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Binnenkort ontvangen alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio een uitnodiging om mee te doen met het onderzoek.

Het onderzoek

Alle GGD’en in Nederland onderzoeken elke 4 jaar de gezondheid van jongeren, zo ook GGD IJsselland. Dit doet de GGD in opdracht van de gemeenten in de regio. De GGD onderzoekt hoe het met jongeren in klas 2 en 4 in de regio gaat. De vragen gaan over thema’s als roken, drinken, sporten en (cyber)pesten. Met de resultaten van het onderzoek adviseert de GGD vervolgens de gemeenten over hun gezondheidsbeleid en jeugdbeleid.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met andere GGD’en en met het RIVM. Omdat alle GGD’en meedoen, helpt het onderzoek ook om landelijk beleid en campagnes te ontwikkelen om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.

 

Doen alle scholen mee?

Scholen spelen een cruciale rol bij de dataverzameling voor de Gezondheidsmonitor Jeugd. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio IJsselland krijgen een dezer dagen een uitnodiging van de GGD om mee te doen aan het onderzoek. De GGD richt de uitvoering van het onderzoek zó in dat het zo min mogelijk inbreuk doet op de werkdruk van het schoolteam en op het lesrooster. De GGD begeleidt de deelnemende scholen en verzorgt alle benodigde materialen.

 

GGD IJsselland hoopt dat zo veel mogelijk scholen – liefst allemaal – meedoen met het onderzoek. Want hoe meer scholen er meedoen, hoe beter de gezondheid van jongeren in kaart gebracht kan worden en hoe gerichter er beleid kan worden gemaakt. Zo helpen scholen en jongeren de GGD en de gemeente om jongeren zo gezond mogelijk te houden.