Een ogenblik geduld a.u.b.

Steeds betere samenwerking rondom SOLK in Zwolle

door Renate Janssen

Begin 2021 werd een digitale vragenlijst over SOLK bij kinderen uitgezet in het adherentiegebied van het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Zowel professionals, kinderen/jeugd en ouders van kinderen/jeugd met SOLK zijn gevraagd de vragenlijst in te vullen. De resultaten delen we in dit artikel.  

 

De enquête werd ingevuld door professionals werkzaam in, met name, de zorg en het onderwijs. Zij geven aan in hun dagelijks werk vrijwel altijd te maken te hebben met jongeren met SOLK en dat zij vrijwel altijd belemmeringen of knelpunten ervaren bij de begeleiding of behandeling van deze jongeren.  

Dit is precies de reden dat enkele jaren geleden middels de organisatie van een grote bijeenkomst samen met Isala een start is gemaakt met het vragen van aandacht voor deze problematiek. Vele professionals uit zorg, sociaal domein en vanuit de schoolsituatie hebben zich de afgelopen jaren ingezet om de SOLK zorg voor kind/jongere te verbeteren. Dit door bijvoorbeeld het bespreken van samenwerkingsmogelijkheden en de organisatie van intervisie.  

 

Betere samenwerking 

Uit de enquête komt naar voren dat de respondenten merken dat er de afgelopen jaren meer kennis en bekendheid is gekomen voor SOLK. SOLK wordt beter herkend. Ook in de samenwerking zijn er positieve ontwikkelingen: de lijnen zijn steeds korter, er wordt meer overleg gepleegd binnen het netwerk en er worden multidisciplinaire trajecten/behandelingen ontwikkeld.  

 

Integrale aanpak

Uit het onderzoek komen ook verbeterpunten naar voren. Er zou nog meer vanuit een integrale aanpak moeten worden gewerkt, kennis, bekendheid en erkenning moeten verder worden vergroot. De samenwerking en afstemming zou nog verder moeten worden geïntensiveerd.  Naar aanleiding van de enquête wordt een groep betrokkenen benaderd om verder in gesprek te gaan en vervolgacties in de regio uit te zetten.  

 

Heeft u vragen over deze enquête of wilt u meer weten over het traject SOLK en kinderen in de regio Zwolle?

Neem dan contact op met Maaike Rijpma en/of Roeline van Driel.

Voor de SOLK brochure, zie: https://www.ijssellandscan.nl/rapporten/Brochures