Een ogenblik geduld a.u.b.

Thema leefomgeving toegevoegd aan IJssellandScan

door Karla Kuiperij

De IJssellandscan heeft een nieuw thema, namelijk leefomgeving. Hier is informatie te vinden over de gezondheidssituatie in een gemeente gerelateerd aan leefomgevingsindicatoren. De indicatoren zijn gekoppeld aan de Bouwstenen voor een gezonde leefomgeving: Leefstijl, Wonen en Werken, Mobiliteit, Meedoen en Gebouwen. De cijfers kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt ter ondersteuning van gebiedsplannen en -visies. 

Gezond zijn betekent niet langer de afwezigheid van ziekte, maar ook dat je in staat bent de regie over je eigen leven te voeren. Preventie en de mogelijkheid om regie over je leven te kunnen voeren, vraagt óók iets van de ruimtelijke inrichting. Bovendien verandert het proces waarop de openbare ruimte wordt ingericht.  Thema’s als duurzaamheid, leefbaarheid en gezondheid en participatie zijn in dat proces steeds belangrijker.

 

Bron van de indicatoren is onder andere de GGD Monitor. GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners. Daarnaast zijn ook andere bronnen geraadpleegd.

 

Bekijk het thema 'Leefomgeving' op deze IJssellandScan.