Een ogenblik geduld a.u.b.

Toolkit gezonde leefomgeving

door Karla Kuiperij

Het inrichten van een mooie, fijne en gezonde leefomgeving is een uitdaging. Een gezonde leefomgeving kent veel verschillende facetten waar rekening mee gehouden kan worden. Om gemeenten te ondersteunen bij het creëren van een gezonde leefomgeving is de toolkit gezonde leefomgeving ontwikkeld. 

Waarom is een gezonde leefomgeving belangrijk? 

 

De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op hun gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. Als GGD vinden we het belangrijk om te werken aan een gezonde leefomgeving voor iedereen, bijvoorbeeld voor jong en oud, mensen die het moeilijker hebben, een smallere beurs hebben of beschermd wonen nodig hebben. 

 

 

Inhoud van de toolkit gezonde leefomgeving

 

In de toolkit staat informatie en inspiratie voor gemeenten om aan de slag te gaan met een gezonde(re) leefomgeving. Denk aan een gespreksinstrument, informatie over de Omgevingswet, voorbeelden, tips, data, instrumenten, gemeentelijke rapporten en informatie wat de GGD voor gemeenten kan betekenen. De data, voorbeelden en instrumenten zijn ingedeeld onder vijf zogenaamde ‘bouwstenen’ voor een gezonde leefomgeving: mobiliteit, meedoen, wonen en werken, leefstijl en gebouwen. 

 

Bekijk de toolkit gezonde leefomgeving op de IJssellandScan.