Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe themategel: Regiobeelden en GALA-gemeentebeelden

door Renate Janssen

Het doel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Daarvoor is regionale samenwerking nodig. Een van de opdrachten uit het Integraal Zorg Akkoord is het maken van regiobeelden om een goed beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de desbetreffende regio: zie voor meer informatie themategel.

In het regiobeeld wordt de feitelijke situatie van de zorg en gezondheid in de regio geschetst en worden de belangrijkste knelpunten benoemd. Deze regiobeelden zijn overal in het land op 1 juli 2023 opgeleverd en gepubliceerd op de website https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regiobeelden.

De regiobeelden vormen het startpunt van de regionale aanpak van het IZA. Het doel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Daarvoor is regionale samenwerking nodig. Een van de opdrachten uit het Integraal Zorg Akkoord is het maken van regiobeelden om een goed beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de desbetreffende regio.

 

Regio's Zwolle Salland Vechtdal

 

Regioplannen

Het komende half jaar (tweede helft 2023) gaan alle regio’s aan de slag met het maken van regioplannen. In een regioplan worden afspraken gemaakt over wat partijen in de regio gaan doen om de grootste regionale knelpunten gezamenlijk aan te pakken en te bepalen waar de prioriteiten liggen. Eind 2023 moeten alle regioplannen worden opgeleverd die gebaseerd zijn op de regiobeelden.

In diverse regio’s zijn GGD IJsselland en Proscoop al betrokken bij een eerste aanzet tot het maken van de regioplannen.

 

GALA-gemeentebeelden

Het GALA-gemeentebeeld geeft inzicht in de prognose van en ontwikkelingen in de bevolking van de gemeente en in de kenmerken van de bevolking van de gemeente op het gebied van gezondheid en welzijn aan de hand van de GALA-doelen. Het GALA-gemeentebeeld is een middel om te komen tot beter zicht op de gemeentelijke opgaven en om over in gesprek te gaan met samenwerkingspartijen in de gemeente (het ‘duiden’ van de cijfers). Gemaakte afspraken en toegekende acties worden opgenomen in het GALA plan van aanpak.

Klik hier voor de gemeentebeelden