Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

  Op 5 juni hebben elf organisaties een overeenkomst getekend voor langdurige samenwerking rondom duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit is een grote stap voor de geboortezorg. Nog niet eerder was er zoveel steun voor een gezamenlijke aanpak op dit gebied. De ondertekenaars vertegenwoordigen alle betrokkenen in de geboortezorg; dit zijn de regionale partnerschappen en landelijke (geboortezorg)partijen die momenteel digitale gegevensuitwisseling invoeren voor de geboortezorg in heel Nederland. Als penvoerder van het partnerschap Babyconnect Midden- en Oost Nederland heeft Proscoop deze overeenkomst ook ondertekend.

 • -

  Tweede webinar Datawerkplaats Mentale Gezondheid

  Op maandag 3 juli 2023, van 16.00 – 17.00 uur, organiseren we een online tweede webinar over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid. We tonen de eerste versie van het dashboard en zoomen verder in op de ontwikkeling, invulling en toepassingsmogelijkheden. Sprekers zijn o.a. Bort Hartog (regiodirecteur Accare) en Frederike Jörg (programmaleider Rob Giel Onderzoekscentrum)

 • -

  Terugblik 4 jaar IJssellandScan

  De IJssellandScan bestaat nu ruim vier jaar. In een interactieve infographic delen GGD IJsselland en Proscoop verschillende activiteiten en weetjes van de afgelopen vier jaar. Hiermee zijn de ontwikkelingen en toevoegingen in deze periode visueel gemaakt. Ook lieten we verschillende gebruikers van de IJssellandScan aan het woord en zetten we de top 10 meest bezochte pagina’s op een rij. Aan het eind nog een korte blik op de toekomst en het belang van de IJssellandScan. 
 • -

  Modelovereenkomst regionale inkoop Welzijn op Recept beschikbaar

  Eind april is de modelovereenkomst regionale inkoop Welzijn op Recept en bijbehorende handreiking overhandigd aan Marije de Leur (Zorgverzekeraars Nederland) en Nynke van Zorge (VNG). De modelovereenkomst voor zorgverzekeraars en gemeenten maakt het makkelijker om afspraken te maken over inkoop en governance van Welzijn op Recept. Een belangrijke stap in de implementatie van Welzijn op Recept, met als doel het welbevinden van kwetsbare mensen te verhogen door hen weer te verbinden aan andere inwoners in hun wijk.

   

 • -

  Cijfermatige terugblik 2022: GGD IJsselland in coronatijd

  2022 stond net als 2020 en 2021 in het teken van corona. Al was het ook het jaar van de omslag. De laatste coronamaatregelen werden versoepeld en zelftesten werd de nieuwe norm. Testen bij de GGD en Bron- en Contactonderzoek werden daardoor tot een minimum afgeschaald. Het vaccineren ging onverminderd door. Tijdens 3 vaccinatierondes in 2022 werden meer dan 400.000 coronaprikken gezet.

 • -

  Geluid- en Geurhinder in Gelderland & Overijssel

  De GGD'en onderzoeken regelmatig de gezondheid van hun inwoners. In 2020 zijn oko vragen over geluid- en geurhinder opgenomen. Van de resultaten zijn twee rapporten gemaakt. Ongeveer de helft van de volwassenen in Gelderland en Overijssel heeft last van matige tot ernstige geluidhinder. Geluid kan naast hinder ook leiden tot slaapverstoring, stress en hart- en vaatziekten. Ruim één op de drie volwassenen ervaart geurhinder. Geur kan naast hinder ook stress, hoofdpijn, misselijkheid en uiteindelijk zelfs depressieve klachten veroorzaken. Omdat geur en geluid invloed kunnen hebben op de gezondheid is het belangrijk om de hinder zo laag mogelijk te houden.
 • -

  Ruim helft jongvolwassenen in regio IJsselland ervaart psychische klachten

  Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in de regio IJsselland ervaart psychische klachten. Daarnaast zien we veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. Ook had de coronaperiode voor velen een grote invloed op hun leven. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder ruim 2000 jongvolwassenen in de regio IJsselland.

 • -

  Postmortaal onderzoek NODOV

  Het team forensische geneeskunde van GGD IJsselland werkt samen met de Universiteit Maastricht aan verschillende onderzoeken. Bijvoorbeeld het promotieonderzoek NODOV (Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak bij (jong)Volwassenen). NODOV is een postmortaal onderzoek (onderzoek op een overleden persoon). Het doel van dit onderzoek is de doodsoorzaak nauwkeuriger vast te kunnen stellen. 

 • -

  Hoe breed is onze blik op gezondheid? 

  Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Gezondheid is een totaalplaatje van hoe iemand is, leeft en zich voelt. Dat noemen we een brede blik op gezondheid, door velen ook wel Positieve Gezondheid genoemd. Over de brede blik op gezondheid heeft GGD IJsselland in het najaar van 2022 een panelonderzoek uitgevoerd waar 1737 inwoners van de regio op hebben gereageerd. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat 83% van deze groep bekend is met de ontwikkeling dat gezondheid steeds breder wordt gezien. 
 • -

  Nieuw: Inspiratiekaart Positieve Gezondheid

  Om werken vanuit Positieve Gezondheid praktisch te maken: 

  Positieve Gezondheid is een breed begrip. Veel professionals kennen inmiddels het spinnenweb, maar weten vaak niet goed hoe te beginnen. Proscoopadviseurs Nelli Kossenko en Kim Boerakker gingen daarom aan de slag met een inspiratiekaart: ‘Proscoop heeft in verschillende projecten gewerkt rondom Positieve Gezondheid en diverse (huisartsen)praktijken begeleid. Veel van wat we hebben geleerd, is samengevat in deze kaart.’ 

 • -

  Hitte lijkt voor ouderen en organisaties (nog) geen probleem

  Afgelopen maanden heeft GGD IJsselland voor de gemeenten Staphorst, Raalte en Deventer een onderzoek uitgevoerd naar hittestress bij ouderen.

 • -

  Uitrol aanpak signalering en preventie van ondervoeding kwetsbare ouderen

  In de regio Zwolle-Apeldoorn wordt aandacht gevraagd voor het beter signaleren van (het risico op) ondervoeding van ouderen en de begeleiding van ouderen daarbij. Met een lokaal stappenplan en een toolbox pakken professionals in de regio de handschoen op. Deze aanpak maakt onderdeel uit van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). 

 • -

  Patient Journey OGGZ/Bemoeizorg

  Op maandag 27 maart organiseert het Patient Journey Network in samenwerking met hogeschool Windesheim en Team VIA in Zwolle de Patient Journey.

  Het Patient Journey Network is gericht op het verbeteren van het fysiek en sociaal welzijn van de mens. Dit doen we door het faciliteren van samenwerking en verbinding tussen de diverse spelers binnen de sector van zorg en welzijn.

 • -

  Praat jij mee over de zorg in jouw regio?

  De zorg voor jong en oud in Nederland gaat veranderen. Ook in de regio rondom Zwolle worden daarvoor plannen gemaakt. Zorgorganisaties en overheden werken samen aan plannen om de zorg te verbeteren, te hervormen en betaalbaar te houden. Deze samenwerking heet in de regio Zwolle de Regionale Zorgalliantie Zwolle, afgekort de RZA. Dit gaat over het gebied van de gemeenten Zwolle, Kampen,  Ommen, Hardenberg, Dalfsen, Staphorst, Zwartewaterland en Steenwijkerland. Op de website www.zorgalliantiezwolle.nl is meer te lezen over wat de RZA is en doet.

 • -

  Wat vind jij van de IJssellandScan? 

  De IJssellandScan is een website van GGD IJsselland en Proscoop met data en onderzoeksrapporten over gezondheid en welzijn. De website wordt vooral gebruikt door ambtenaren en professionals, bijvoorbeeld bij onderbouwing van hun beleid en bestaat nu ruim 4 jaar. Hoog tijd voor een evaluatie! 

 • -

  Slimme Zorg Estafette 2023

  Het ministerie van VWS organiseert een landelijke opening op 6 februari. Daarna trapt de regio oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland) af voor de week van 6 t/m 10 februari: 

  www.slimmezorgestafette2023.nl/

   

 • -

  Interactief leefstijlroer klaar voor gebruik door zorgprofessionals

  Hoe kunnen wij mensen met een chronische aandoening beter ondersteunen met passende zorg? Deze vraag stond aan de wieg van de ontwikkeling van een leefstijlroer, ontstaan uit samenwerking tussen Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Klik en Proscoop. Het leefstijlroer brengt interactief het lokale aanbod van zorg en sociaal domein bij elkaar, met als doel passende zorg aan patiënten.  

 • -

  SOLK op school

  Proscoop organiseerde samen met een jeugdarts van GGD IJsselland en een kinderfysiotherapeut van Fysioplus in Zwolle de eerste twee bijeenkomsten over SOLK op school voor leraren, IB-ers, ondersteuners, schoolmaatschappelijk werk en andere hulpverleners en geïnteresseerden. Vragen waren: Hoe herken je dat een kind niet goed in zijn vel zit en eventueel SOLK-ALK klachten heeft? Hoe ga je daarmee om? Waarom is het belangrijk om vroeg te signaleren? En er kwamen vele praktische voorbeelden voorbij, van zowel de jeugdarts en kinderfysiotherapeut als van de deelnemers.  

 • -

  Proefschrift 'Voorstad on the move to better health' verschenen

  Op 6 december heeft Marja de Jong, adviseur Publieke Gezondheid bij GGD IJsselland, haar proefschrift getiteld ‘Voorstad on the move to better health. Evaluation of a community health promotion programme in a socioeconomically deprived city district in the Netherlands’ verdedigd aan de Wageningen University & Research. Ze heeft onderzoek gedaan in een wijkgezondheidsprogramma, samen met bewoners en wijkwerkers.
 • -

  Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aantal partijen in de zorg (waaronder InEen) en sloot met hen een Integraal Zorg Akkoord (IZA). Doel is de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De ROS’en zijn als lid van InEen medeondertekenaar. In deze notitie laat het ROS-netwerk zien hoe we de kennis en onze ervaringen in de regio’s inzetten bij het realiseren van de werkthema’s uit het IZA. We zien veel raakvlakken met de werkthema’s in het IZA waar de ROS’en al aan werken.

 • -

  Ruim 100 zorgprofessionals volgden webinar ‘Kanker en Vermoeidheid’

  Op 10 november volgden zo’n 100 zorgprofessionals het webinar rondom het thema ‘Kanker en Vermoeidheid’. De plenaire presentatie en de verschillende break-out rooms werd goed ontvangen bij de deelnemers. Het webinar werd dan ook positief beoordeeld: gemiddeld gaven ze het webinar 4,5 ster (uit 5 sterren). Wist u dat een derde van de oncologiepatiënten na oncologische behandeling blijft kampen met vermoeidheidsklachten?

 • -

  26 partijen tekenen overeenkomst in strijd tegen ggz-wachtlijsten in Noordwest Overijssel

  Onlangs tekenden diverse partijen* rond (mentale) zorg een samenwerkingsovereenkomst. Ze slaan de handen in één om de wachtlijstproblematiek binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) terug te dringen. De gemaakte afspraken moeten ervoor zorgen dat mensen met mentale klachten sneller passende hulp en ondersteuning krijgen. Lees hier hoe pilot “Weg van de Wachtlijst” succesvol werd in regio Apeldoorn-Zutphen.

 • -

  Lancering zorgpaden ALK/SOLK 18- en 18+ door regiegroep ALK (Treant)

  Iedere zorgprofessional krijgt mensen met (vermoeden van) ALK/SOLK klachten op het spreekuur. ALK is allang niet meer onbegrepen, maar vergt wel een eenduidige uitleg en begeleiding. De regiegroep ALK heeft in het verzorgingsgebied van Treant, samen met ervaringsdeskundigen, zorgpaden ALK voor kinderen/jongeren en volwassenen ontwikkeld. Deze zorgpaden bieden een handvat voor de begeleiding van patiënten met ALK en bevatten suggesties om de communicatie te verbeteren.

 • -

  Luchtkwaliteit in Overijssel is verbeterd, maar nog niet goed genoeg

  De luchtkwaliteit in Overijssel is de afgelopen jaren verbeterd, maar voldoet nog niet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In heel Nederland is de blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxiden sinds 2013 afgenomen. Ook in Overijssel. Dat is goed voor de gezondheid. Maar om aan de gezondheidskundige advieswaarden van de WHO te voldoen, is er verbetering nodig. Dit blijkt uit onderzoek van GGD Twente en GGD IJsselland. De GGD’en zien mogelijkheden voor verbetering en geven een aantal opties voor beleid voor schonere, gezondere lucht. De komende periode gaan de GGD’en in gesprek met gemeenten en provincie om ze hierbij te ondersteunen en adviseren. 
 • -

  Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

  In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn alle Achterhoekse gemeenten actief met dit concept. Wat overal terugkomt, is het enthousiasme bij de betrokken partijen. Dat enthousiasme is vastgelegd in een serie video’s. Deze video’s delen we graag met u en nodigen u van harte uit de video’s ook te delen in uw eigen netwerk.

 • -

  Nieuw webinar over de implementatie van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

  Proscoop organiseert het webinar: ‘Implementatie PGO: alleen of met samenwerkingspartners in de regio?’ op 24 november 2022 van 13:00 tot 14:00 uur.

  Bouwe Koopal (ADkwADraat) en Jerry Fortuin (Wijtz) vertellen in het webinar waarom het nuttig is (als regio) om na te denken over de implementatie van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). En wat het van partijen vraagt om regionaal een PGO te implementeren. Zodat u een strategie kunt uitzetten voor de eigen organisatie.

 • -

  Landelijk onderzoeksrapport geluidshinder en slaapverstoring luchtvaart 2020

  Met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 zijn voor het eerst zowel ervaren geluidshinder als slaapverstoring door vliegverkeer landelijk in kaart gebracht.

   

 • -

  Onderzoek: wat is de impact van corona op zorgmedewerkers?

  Afgelopen voorjaar konden zorgmedewerkers in de regio IJsselland voor de 2e keer deelnemen aan een onderzoek naar de impact van corona. Van maart tot en met juni 2022 hebben 532 zorgmedewerkers – werkzaam in verpleeghuizen, verzorgingshuizen/woonzorgcentra, een ziekenhuis of de thuiszorg – de vragenlijst ingevuld. 
 • -

  Terugblik: RZA-inspiratiesessie ‘Anders innoveren, anders financieren’

  Op 14 september stond tijdens de inspiratiesessie van de Regionale Zorgalliantie (RZA) het thema “anders innoveren, anders financieren” centraal. Op deze dag werd het thema uitvoerig toegelicht en aansluitend was het tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Een zeer divers gezelschap van zorgprofessionals nam deel aan de sessie. “Het was een goede, nuttige bijeenkomst. Waardevol om elkaar weer te ontmoeten.” aldus één van de aanwezigen. 

   

 • -

  Onze theatervoorstelling over Positieve Gezondheid gaat als ‘Dromen vangen’ het land in

  Proscoop organiseerde afgelopen voorjaar samen met theater A La Carte acht theatervoorstellingen over Positieve Gezondheid in ons werkgebied. Ruim 1.000 mensen hebben de voorstelling bezocht en waren enthousiast. We kregen ontzettend veel vragen (vanuit samenwerkingsverbanden, zorgnetwerken, onderwijs, gemeenten) of de theatervoorstelling nogmaals opgevoerd kon worden. Dat wordt nu mogelijk want Theater A La Carte gaat deze voorstelling voor een breder publiek uitvoeren onder de naam ‘Dromen vangen’.

 • -

  Gebruiker aan het woord: Monique Mensen, Hogeschool Windesheim: Docent Verpleegkunde / Onderzoeker Supply Chain Finance

  Monique is docent en onderzoeker bij Hogeschool Windesheim. We vroegen haar naar de ervaringen met de IJssellandscan.​​​​​

   

 • -

  Start landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen en ouderen

  Hoe gaat het met de inwoners van de regio IJsselland na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD IJsselland brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, de leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en in Nederland.
 • -

  Regionale cijfers over roken

  Op 1 oktober begint Stoptober weer. Een landelijke campagne waarbij in heel Nederland wordt opgeroepen om 28 dagen lang te stoppen met roken. Meer dan vierhonderdduizend mensen deden de afgelopen jaren mee, en bewezen hiermee dat Stoptober werkt. Wil jij ook stoppen met roken? Doe dan mee met Stoptober!
 • -

  Inspiratiemiddag Positief Gezond IJsselland: Ga jij mee op reis?

  Anders kijken naar gezondheid? Hoe doe je dat precies? En wat is er nodig om ook echt anders te doen? Laat je inspireren door de verhalen en ervaringen van voorlopers binnen (en buiten) de regio tijdens de inspiratiemiddag op vrijdag 30 september 2022. 
 • -

  Positieve Gezondheid stimuleren in de regio: 10 praktische voorbeelden

  Gezondheid en welzijn gaat om veel meer dan de aanwezigheid van een medische aandoening. Het gaat onder meer om het voorkomen van ziekte, het vermogen met levensdimensies om te gaan en hoe je zelf jouw gezondheid kunt beïnvloeden. Gezondheid is daarmee niet langer alleen het domein van een zorgprofessional. Het vraagt een veel bredere blik en aanpak. Het landelijke ROS-netwerk ondersteunt deze insteek op talloze manieren.

 • -

  Regionaal organiseren meer voordelen voor paramedici

  Op persoonlijke titel is het lastig om direct afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten of andere zorgorganisaties. Als u samenwerkt met andere paramedici lukt dat wel.  Op regionale schaal kunt u daadwerkelijk goede afspraken maken met samenwerkingspartners voor grote patiëntgroepen. Heeft u zich al aangemeld voor het Platform Samen sterk in de regio?

 • -

  Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

  Maandag 20 juni jl. volgden bijna 250 mensen het webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld. In dit webinar werd onder meer gesproken over de meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt, zorgverleners en verwijzers, waar je ze kunt vinden en hoe een oncologiezorgnetwerk zich verder kan professionaliseren. Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Hebt u het webinar gemist? Kijk het hier terug.

   

 • -

  Samenwerkingsovereenkomst ROS-netwerk en Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

  Het ROS-netwerk en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept gaan intensiever met elkaar samenwerken: Proscoop. Zij tekenden op 22 juni een samenwerkingsovereenkomst. Doel van de samenwerking is het op grotere schaal verbinden van eerstelijnszorg en welzijn door middel van Welzijn op Recept. Zodat meer patiënten met psychosociale klachten meer passend geholpen kunnen worden.  

 • -

  Kinderen kijken meer op een beeldscherm, maar spelen ook meer buiten

  Het overgrote deel van de kinderen tussen de 0 en 12 jaar zit lekker in hun vel, voelt zich gelukkig en heeft een goede ervaren gezondheid. Dit blijkt uit de resultaten van de Kindermonitor 2021. Dit is een vierjaarlijks onderzoek die de gezondheid, de leefstijl, het welzijn en de opvoeding van kinderen in de leeftijd van een half jaar tot 12 jaar in beeld brengt. 
 • -

  Bestel de nieuwste verhalenbundel Zie Mij Nu: openhartige verhalen

  In de nieuwste verhalenbundel van Zie Mij Nu presenteren we een serie verhalen van professionals uit diverse branches. Hoe pakken zij onbegrepen klachten aan bij jonge mensen? Hoe worden deze mensen geholpen? Hoe ga je als professional met hen om? Bestel meteen de bundel als hardcopy of digitaal en lees alle openhartige verhalen over onbegrepen lichamelijke klachten. 
 • -

  Opnieuw hoog vindpercentage soa in de regio IJsselland

  In 2021 zijn er 2.228 mensen op het soa-spreekuur van GGD IJsselland geweest. 26,7% van deze mensen had één of meer soa’s. Het soa vindpercentage ligt in de regio IJsselland de afgelopen jaren hoger dan in de andere GGD-regio’s in Oost Nederland. Dit blijkt uit de ‘Thermometer seksuele gezondheid’: een jaarlijks overzicht met cijfers en trends in soa’s en seksualiteitsvragen. 
 • -

  Digitale handvatten: Zelf aan de slag met informatiemanagement

  Informatiemanagement kan u als (zorg)professional helpen bij het maken van onderbouwde keuzes en het inrichten en uitvoeren van het meten en monitoren van een project en bij het opstellen van een meetplan.
 • -

  Jaarbericht 2021: Transformeren kun je leren?

  Het Proscoop jaarbericht 2021 is verschenen. Afgelopen jaar hebben we gezien dat de transformatie in de zorg steeds meer zijn vertaling vindt in  de regio en op lokaal niveau. Ook het concept van Positieve Gezondheid wordt steeds meer herkend. Maar ook de vraag ‘Hoe dan?’ komt steeds terug. In 2021 hebben we vanuit Proscoop weer een bijdrage mogen leveren aan deze transformatie. We zien dat er steeds meer samengewerkt wordt.
 • -

  Wat is jouw pandemening? Doe mee met ons onderzoek! 

  De GGD’en in Nederland doen een onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen. Ben jij tussen de 16 en 25 jaar? Doe dan mee met ons onderzoek. Je maakt kans op mooie prijzen! 
 • -

  Middelbare scholieren minder gelukkig dan voor de coronacrisis

  In 2021 voelden middelbare scholieren zich minder gelukkig dan vóór de coronaperiode, in 2019. Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting en ziekte of overlijden van een naaste, kunnen grote impact hebben op het welzijn van jongeren. Bijna driekwart van de leerlingen maakte tijdens de coronacrisis minstens één van deze gebeurtenissen mee en bijna één op de vijf leerlingen gaf aan hier nog last van te hebben. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021: een landelijk onderzoek, uitgevoerd door alle GGD’en. In dit artikel lees je de uitkomsten in de regio IJsselland.
 • -

  Organisaties verenigen zich in het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen

  Het ROS-netwerk, waaronder Proscoop, heeft met 19 andere organisaties het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen (POO) opgericht. De partners bundelen hun krachten voor een gezamenlijke aanpak van ondervoeding bij ouderen. Zij dragen ieder vanuit de eigen rol en expertise bij aan de bewustwording, vroege herkenning (van risicofactoren voor) en een tijdige, optimale behandeling van ondervoeding bij ouderen. De partners van het POO zijn beroeps- en bracheorganisaties in het medische en sociale domein, patiënten- en ouderenorganisaties en kennispartners.

 • -

  Factsheet mentale gezondheid in IJsselland

  GGD IJsselland doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners, waaronder de psychosociale of mentale gezondheid. Eenzaamheid, psychische klachten en suïcidale gedachten zijn enkele thema’s die hierbij terugkomen. In deze factsheet zijn cijfers over de mentale gezondheid gebundeld vanuit diverse onderzoeken en monitoren van 2017 tot en met 2022.
 • -

  Behoefteanalyse dagactiviteiten voor mensen met dementie

  Alle mensen willen graag (zo lang mogelijk) zinvol bezig zijn. Deze basisbehoefte geldt ook voor mensen met dementie. Door deel te nemen aan dagactiviteiten blijven mensen met dementie langer actief, gezond én in contact met anderen.
 • -

  Gebruiker aan het woord: Henk Bloten, adviseur bij Proscoop

  Henk is adviseur bij ROS Proscoop. We vroegen hem naar zijn ervaring met de IJssellandscan.​​​​​

 • -

  ‘Succesvolle start theatervoorstelling over gezondheid’: interview met Arie Jongejan

   

  De eerste twee theatervoorstellingen over gezondheid van Proscoop zijn afgelopen week succesvol opgevoerd in Zwolle en Arnhem. In totaal waren er ruim 250 mensen aanwezig. Zij zijn meegenomen in de wereld van Positieve Gezondheid. In de maand mei worden er nog zes voorstellingen gehouden: in Hoogeveen, Hardenberg, Lelystad, Deventer, Doetinchem en Zutphen

 • -

  Ervaringen van mensen in zelfisolatie door corona

  De coronapandemie heeft een grote impact gehad op mensen die in zelfisolatie zijn gegaan. Zij hebben het tijdens de pandemie extra lastig gehad. De bewuste keuze om in zelfisolatie te gaan heeft grote invloed op hun leven.
 • -

  Impressie 2021 van GGD IJsselland

  Het publieksjaarverslag 2021 van GGD IJsselland is klaar: een mooie impressie van ons werk in 2021. Het jaarverslag geeft een inkijkje in het werk dat onze teams hebben verzet binnen de corona-organisatie en binnen de reguliere organisatie.

 • -

  Proscoop organiseert theatervoorstelling over gezondheid (april/mei 2022)

  Proscoop ontwikkelde samen met Theater A La Carte een theatervoorstelling over gezondheid.  De voorstelling is de afsluiting van onze campagne ‘Gezondheid werkt’.  Een campagne die inspireert met verhalen over gezondheid. De theatervoorstelling is een heerlijk avondje uit voor professionals in zorg en welzijn, ambtenaren én inwoners uit de regio. De voorstelling wordt opgevoerd op 21 en 22 april, 10, 11, 12, 17, 18, 19 mei 2022 op acht locaties in ons werkgebied.

   

 • -

  Hoe werkt wijkgerichte gezondheidsbevordering?

  Voorstad Beweegt is een wijkgericht gezondheidsprogramma, uitgevoerd in de wijk Voorstad in Deventer van september 2016 tot december 2019. Bewoners voorop betekent uitgaan van de kracht van inwoners zelf, aansluiten bij wat er al in de wijk is en bij de behoeften van mensen die er wonen. Marja de Jong van GGD IJsselland was trekker van het project en van het (evaluatie)onderzoek.
 • -

  Cijfermatige terugblik 2021: GGD IJsselland in coronatijd

  2021: nog een jaar in de ban van corona. De 25 GGD’en in Nederland hebben vanuit hun wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding een belangrijke rol in de bestrijding van corona. Waar 2020 voor de GGD in het teken van testen en bron- en contactonderzoek stond, kwam daar in 2021 een belangrijke taak bij: vaccineren.
 • -

  Resultaten behoeftepeiling chronische zorg

  Zorgprofessionals gaven massaal gehoor aan het invullen van de behoeftepeiling chronische zorg. Maar liefst 370 zorgverleners uit het adherentiegebied van het Isala ziekenhuis werkten hieraan mee. De behoeftepeiling in samenwerking met MCC Klik is gericht op mensen met een chronische aandoening.  Uit de resultaten blijkt dat er veel verbeterwensen zijn op het gebied van zorgverlening binnen de chronische zorg. Hierover gaan wij verdiepende gesprekken voeren met met zorg- en welzijnsprofessionals. 

 • -

  Toolkit gezonde leefomgeving

  Het inrichten van een mooie, fijne en gezonde leefomgeving is een uitdaging. Een gezonde leefomgeving kent veel verschillende facetten waar rekening mee gehouden kan worden. Om gemeenten te ondersteunen bij het creëren van een gezonde leefomgeving is de toolkit gezonde leefomgeving ontwikkeld. 

 • -

  Gezondheid werkt

   

  ‘Ik (directeur/bestuurder Arie Jongejan) ben ervan overtuigd dat gezondheid werkt. Proscoop maakt werk van gezondheid en doet dat vooral samen. Samen met organisaties in zorg, welzijn, overheid, sport, onderwijs en ook met burgers. Samen voor én met burgers. De samenhang en samenwerking met verschillende domeinen is de sterkste basis voor gezondheid. Samen maken we werk van gezondheid.’

   

 • -

  Sportief en Gezond Peiling in de gemeente Raalte

  Inwoners van de gemeente Raalte zijn over het algemeen tevreden over hun gezondheid en op het gebied van sport en bewegen, leefstijl en de fysieke omgeving. Maar inwoners hebben zeker ook nog wensen en behoeften op die gebieden en ze ervaren belemmeringen. Dit blijkt uit de Sportief en Gezond Peiling in de gemeente Raalte. 
 • -

  Artikel ‘Dromen over een gezonde leefomgeving’ in tijdschrift MILIEU

  GGD IJsselland inspireert over een gezonde leefomgeving in de regio. Onderdeel van de inspiratiebeweging is een serie interviews met twaalf professionals: ‘droomgesprekken’ over een gezonde leefomgeving. In een kwalitatief onderzoek is de samenhang tussen deze gesprekken bekeken. Tijdschrift MILIEU (december 2021) wijdde een artikel aan ons onderzoek. 
 • -

  Psychische gezondheid in IJsselland

  Al enkele jaren staat de derde maandag van januari bekend als Blue Monday: de dag waarop mensen zich het meest neerslachtig voelen. Dit jaar valt deze deprimaandag op 17 januari. GGD IJsselland monitort de gezondheid van inwoners van IJsselland. We hebben alle beschikbare informatie hierover verzameld op deze pagina.
 • -

  Resultaat Vitaal Vechtdal Challenge

  In 2021 zijn 142 deelnemers uit het Vechtdal gestart met de Vitaal Vechtdal Challenge. De Vitaal Vechtdal Challenge is een gratis wandelevenement speciaal voor mensen met een chronische aandoening. Chronische aandoeningen zijn onder andere diabetes, longaandoeningen zoals COPD, hart- en vaatziekten en kanker. Het afgelopen jaar was er extra aandacht voor ex-coronapatiënten. De challenge is op 25 september met een gezamenlijke wandeling afgesloten. De deelnemers kijken met plezier terug, nu is het de uitdaging om te blijven wandelen.

 • -

  Laatste landelijke nieuwsbrief van 2021 is een feit

  De laatste landelijke nieuwsbrief van 2021 is een feit. Het was een bewogen jaar. De afgelopen tijd is er, ondanks de voortdurende druk op de zorg, met veel betrokkenheid en professionaliteit (acute) zorg geleverd. In verschillende regio’s in ons land zien wij mooie samenwerkingen ontstaan, bijvoorbeeld om de zorgverlening in de ziekenhuizen zo goed mogelijk overeind te houden. 

   

 • -

  Babyconnect van start in Gelderland en Overijssel

  Samenwerken aan digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

  Bijna 90 geboortezorgorganisaties uit de regio’s Arnhem, Boxmeer, Nijmegen, Ede, Tiel en Deventer hebben de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Alle organisaties die getekend hebben gaan samen aan de slag. Begin december heeft het Ministerie van VWS de aangevraagde subsidie voor implementatie van digitale gegevensuitwisseling goedgekeurd: Babyconnect gaat van start!

 • -

  Droomgesprekken als basis voor onderzoek gezonde leefomgeving

  GGD IJsselland inspireert over een gezonde leefomgeving in de regio. Onderdeel van de inspiratiebeweging is een serie interviews met twaalf professionals. Tijdens zogenaamde ‘droomgesprekken’ gingen GGD medewerkers in gesprek met de professionals: Hoe ziet hun droombeeld van een gezonde leefomgeving eruit? En welke verandering is daarvoor nodig? 
 • -

  3 jaar IJssellandScan. Rianne van den Berg en Arie Jongejan blikken terug

  De IJssellandScan, een website met cijfers en onderzoek gebundeld van GGD IJsselland en Proscoop, bestaat drie jaar. Rianne van den Berg, directeur publieke gezondheid bij GGD IJsselland en Arie Jongejan, directeur bestuurder bij Proscoop vertellen over deze mooie samenwerking. Ze blikken terug op de afgelopen drie jaar. Ze vertellen waarom de IJssellandScan zo’n mooi middel is, juist in deze tijd en wat het heeft opgeleverd om dit samen te doen.
 • -

  Hoe gezond zijn de ouderen van de regio IJsselland?

  In 2020 is de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen weer uitgevoerd. Dit is een vierjaarlijks onderzoek onder volwassenen en ouderen in de regio. De regionale en gemeentelijke factsheets zijn al eerder gepubliceerd. Nu is ook een factsheet met cijfers van alleen ouderen gereed. 
 • -

  Gemeentelijke factsheets Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gereed

  In 2020 is het onderzoek ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen’ uitgevoerd. De regionale cijfers en de regionale factsheet zijn al eerder gepubliceerd. Nu zijn ook de gemeentelijke factsheets gereed. 
 • -

  Oproep aan ouders/verzorgers: doe mee met ons onderzoek ‘Kindermonitor 2021’

  In oktober hebben zo’n 40.000 ouders en verzorgers een mail van GGD IJsselland gekregen om mee te doen aan ons onderzoek ‘Kindermonitor 2021’. De vragenlijst is al door veel ouders ingevuld, maar we hopen op een nog hogere respons. Heb jij een mail van ons gehad? Doe dan mee en vul de online vragenlijst in. Je maakt kans op een leuke prijs. Meedoen met het onderzoek kan nog tot en met 14 november. 
 • -

  Gebruiker aan het woord: Nelli Kossenko, adviseur bij ROS Proscoop

  Nelli is adviseur bij ROS Proscoop. We vroegen haar naar haar ervaring met de IJssellandscan.​​​​​

 • -

  Start onderzoek naar gezondheid en welzijn van kinderen

  Eind deze week ontvangen zo’n 40.000 ouders en verzorgers van kinderen van 6 maanden tot 12 jaar een uitnodiging van GGD IJsselland om mee te doen aan de kindermonitor. De kindermonitor is een grootschalig onderzoek om te kijken hoe het met kinderen in de regio gaat. Ben jij benaderd? Doe dan mee met ons onderzoek en vul de online vragenlijst in. 
 • -

  Regionale cijfers over roken

  Op 1 oktober begint de actie Stoptober weer. Een landelijke campagne waarbij heel Nederland wordt opgeroepen om 28 dagen lang te stoppen met roken. Tienduizenden mensen doen mee aan dit Nationale Stopmoment. GGD IJsselland promoot deze landelijke campagne van harte.
 • -

  Gemeentelijke cijfers Gezondheidsmonitor 2020 online

  Vanaf vandaag staan de gemeentelijke resultaten voor de gezondheidsindicatoren uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 op volksgezondheidenzorg.info met een toelichting. De onderliggende cijfers zijn te vinden op CBS Statline en RIVM Statline. De landelijke en regionale cijfers voor deze gezondheidsindicatoren zijn eerder dit jaar al gepubliceerd.
 • -

  Resultaten drugsonderzoek onder jongvolwassenen Dalfsen

  Onderzoek naar drugsgebruik onder jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar in de gemeente Dalfsen toont aan dat drugsgebruik onder deze doelgroep in de gemeente Dalfsen vergelijkbaar is als in andere onderzochte gemeenten. Twee op de vijf jongvolwassenen gebruikt wel eens drugs en een kleine groep gebruikt veel en regelmatig drugs. Daarnaast is er gemakkelijk aan drugs te komen, wat zorgen baart bij professionals. Verder vinden jongvolwassenen goede en eerlijke voorlichting over drugs belangrijk. Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek van GGD IJsselland, in opdracht van gemeente Dalfsen.
 • -

  Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

  Het coronavirus beheerst al een tijd lang onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. GGD IJsselland brengt daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart. Dit doen wij in samenwerking met de middelbare scholen in de regio. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021’.
 • -

  Projectresultaten Stoppen met Roken op het Vitaal Vechtdal dashboard

  Het Vitaal Vechtdal werkt samen in projecten en programma’s voor en langer vitaal en gezond leven voor inwoners in het Vechtdal. Er zijn verschillende doelen gesteld op het gebied van gezondheid voor de inwoners, zoals: Het percentage rokers van 19 jaar en ouder is minimaal 5% lager dan het landelijk gemiddelde en het percentage inwoners met overgewicht (19 +) is 40% of lager. 
 • -

  Folder 'Onderzoek voor gemeenten'

  Onderzoek is bij GGD IJsselland in de basis vormgegeven vanuit de wettelijke taak van epidemiologie. Dit onderzoek bestaat voor het grootste deel uit het opzetten en uitvoeren van de gezondheidsmonitoren onder verschillende doelgroepen (kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen).
 • -

  Regionale factsheet Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 is gereed

  Ruim acht op de tien inwoners van 18 jaar en ouder (82%) in de regio IJsselland ervaren hun algemene gezondheid als (zeer) goed. Dit blijkt uit recente cijfers van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020’: een vierjaarlijks onderzoek van de GGD naar gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassen inwoners. Eerder deelden we al een bericht met de resultaten van het onderzoek. Nu zijn ook de factsheet en bijbehorende tabellenboeken met cijfers gereed.
 • -

  Nieuwe themategel: arbeidsmarktproblematiek huisartsenzorg

  De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg staat onder druk. Het Nivel geeft inzicht in de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg per Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW-)regio, in een serie van in totaal 28 factsheets (één voor elke AWZ-regio). Elke regio kan op basis hiervan een eigen strategisch arbeidsmarktbeleid ontwikkelen. 

 • -

  Regionale Business Intelligence: data delen voor een gezonde regio

  In opdracht van de Regionale Zorgalliantie in Zwolle (RZA) werken Proscoop en Q-Consult Zorg samen aan regionale Business Intelligence, oftewel een regionale data- en informatievoorziening. De RZA is een netwerk van bestuurders uit zorg en welzijn. In het netwerk wordt domein-overstijgend samengewerkt aan méér gezondheid voor de inwoners van de regio. Het regionaal delen van data heeft hierin een belangrijke rol, zodat regionaal kan worden gestuurd op de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

 • -

  Steeds betere samenwerking rondom SOLK in Zwolle

  Begin 2021 werd een digitale vragenlijst over SOLK bij kinderen uitgezet in het adherentiegebied van het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Zowel professionals, kinderen/jeugd en ouders van kinderen/jeugd met SOLK zijn gevraagd de vragenlijst in te vullen. De resultaten delen we in dit artikel.  

   

 • -

  Minder soa-testen in 2020, maar een hoger vindpercentage

  ​​​​​​​In 2020 zijn er 2.135 mensen op het soa-spreekuur van GGD IJsselland geweest. 26,2% van deze mensen had één of meer soa’s. Dit vindpercentage is hoger dan in 2019 (21,7%). In de regio Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) was het vindpercentage in 2020 24%, landelijk was dit 21%.
 • -

  Inwoners in de regio IJsselland ervaren hun gezondheid als (zeer) goed

  Veel volwassenen (82%), en in het bijzonder jongvolwassenen (91%) in de regio IJsselland ervaren hun algemene gezondheid als (zeer) goed. De regio IJsselland behoort hiermee tot de 3 GGD-regio’s waar de ervaren gezondheid het hoogst is. Dit blijkt uit recente cijfers van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020’: een vierjaarlijks onderzoek van de GGD naar gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassen inwoners.
 • -

  Jaarbericht Proscoop 2020: Een jaar om niet te vergeten

  Het Proscoop Jaarbericht 2020 is verschenen. Het geeft ons de gelegenheid om in te zoomen op een aantal grotere programma’s en projecten verdeeld over ons werkgebied. Dit hebben we gedaan aan de hand van Populatiegerichte zorg. Als we vooruitkijken merken we dat we samen met regionale partners meer actieve stappen zetten gericht op integrale samenwerking. Het belang hiervan wordt ook door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport steeds meer onderstreept.

 • -

  Gebruiker aan het woord: Sjaak van den Brand, Eenheidsmanager Sociaal Domein bij gemeente Zwartewaterland

  Sjaak is Eenheidsmanager Sociaal Domein bij gemeente Zwarte Waterland. We vroegen hem naar zijn ervaring met de IJssellandscan.

 • -

  Opvoeding is zwaar in coronatijd, maar ook meer rust

  Ruim 12.500 ouders in de regio IJsselland gaven gehoor aan de oproep van GGD IJsselland om een vragenlijst in te vullen over hoe het met hen en hun kinderen gaat in deze tijd van de coronapandemie. “Dit is ongekend en geeft aan dat het onderwerp ontzettend leeft onder ouders. We deden het onderzoek in de laatste twee weken van januari, tijdens de strenge lockdown. Toen waren ook de basisscholen nog gesloten. Dat was best een zware tijd voor gezinnen”, zegt Rilana Wessel, epidemioloog GGD IJsselland. 
 • -

  Gebruiker aan het woord: Maaike Rijpma, adviseur bij Proscoop

  Maaike Rijpma is adviseur bij Proscoop. We gingen met haar in gesprek en vroegen haar naar haar ervaringen met de IJssellandscan.

   

 • -

  83% van inwoners IJsselland wil zich zonder twijfel laten vaccineren

  Uit onderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op de inwoners van regio IJsselland, blijkt dat de vaccinatiebereidheid flink is gestegen. “In november was nog maar 45% van de deelnemers in regio IJsselland bereid zich zonder twijfel te laten vaccineren, dat is nu 83%. Dat is heel positief, want als zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren, bouwen we groepsimmuniteit op en kan het virus zich niet verder verspreiden. Dat geeft weer zicht op meer mogelijkheden  in onze samenleving”, zegt Rilana Wessel, epidemioloog GGD IJsselland.

 • -

  Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag: Negen inwonersreizen in beeld

  Als afsluiting van de Deventer Aanpak Gezondheid en Gedrag in de huidige vorm is onderzoek uitgevoerd onder inwoners en hun begeleiders. Op zoveel plekken in stad en regio wordt er een vervolg gegeven aan deze aanpak en gewerkt aan uitbreiding van het gedachtegoed en de werkwijze.

 • -

  Goed gevoed: Project ondervoeding bij ouderen Zwolle

  Ondervoeding is onder (thuiswonende) ouderen een veelvoorkomend probleem met grote gevolgen: een verminderde weerstand, verhoogde kans op infecties en verminderde kwaliteit van leven. Als ouderen alleen moeten eten wordt er minder snel gekookt en sneller makkelijk en ongezond of zelfs helemaal niet gegeten. Ouderen die thuiszitten door de coronamaatregelen lopen zo extra risico ondervoed te raken, omdat er minder zorg en aandacht van familie, buren en bekenden is. 
 • -

  Website oncologienetwerken Zwolle gelanceerd

  In regio Zwolle zijn er verschillende lokale oncologienetwerken actief. Deze multidisciplinaire netwerken bestaan uit eerstelijns zorgverleners en hebben als doel om de (na)zorg voor patiënten met en na kanker te verbeteren. Dit kan vaak dichtbij huis. De bestaande netwerken en zorgverleners zijn nu makkelijk vindbaar op de nieuwe website http://www.oncologienetwerkregiozwolle.nl.

   

 • -

  Cijfermatige terugblik 2020: GGD IJsselland in coronatijd

  2020 is voor iedereen een jaar dat we niet snel zullen vergeten. De hele wereld is in de ban van een pandemie. Als GGD oefenen we regelmatig zodat we voorbereid zijn op een crisissituatie. Maar de corona-crisis is er één van ongekende omvang. De 25 GGD’en in Nederland hebben vanuit hun wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding een belangrijke rol in de bestrijding van corona. 
 • -

  De IJssellandScan bestaat 2 jaar! 

  Via deze website, de IJssellandScan, delen GGD IJsselland en Proscoop nu al ruim twee jaar al hun onderzoekscijfers. Een mooi hulpmiddel voor gemeenten en ketenpartners die de IJssellandScan kunnen gebruiken bij onderbouwing van hun beleid. 
 • -

  GGD IJsselland onderzoekt impact coronacrisis op samenleving

  GGD IJsselland voert dit jaar een serie onderzoeken uit om in beeld te brengen welke impact de coronacrisis heeft op de samenleving in deze regio. Het eerste onderzoek loopt al en gaat over de gevolgen van de crisis voor jongeren. Hoe heeft hun sociale leven zich tijdens de coronacrisis zich tot nu toe ontwikkeld? Jongeren uit de regio IJsselland kunnen zich nog aanmelden om mee te doen.
 • -

  Gebruiker aan het woord: Dieger ten Berge, Programmamanager Vitaal Vechtdal

  Dieger ten Berge is programmamanager bij Vitaal Vechtdal. We gingen met hem in gesprek en vroegen hem naar zijn ervaringen met de IJssellandscan

   

 • -

  De nieuwe website Regionale Zorgalliantie Zwolle is gelanceerd

  De Regionale Zorgalliantie Zwolle heeft een eigen website gelanceerd. Op de website is informatie te vinden over de alliantie, haar doelstellingen, werk in uitvoering en inspiratiesessies. Ideeën voor samenwerking om de zorg toekomstbestendig en betaalbaar te houden of suggesties voor innovaties kunnen via de website worden ingestuurd.

 • -

  Huisartsenregio’s en hun activiteiten in kaart op hechtehuisartsenzorg.nl

  Hechte Huisartsenzorg, oftewel structurele samenwerking tussen huisartsen in de regio, krijgt overal in het land vorm. Een nieuwe interactieve regiokaart op de website hechtehuisartsenzorg.nl brengt dat in beeld. Hiermee helpen LHV, NHG en InEen huisartsen en huisartsenorganisaties om elkaar te vinden en te inspireren. Tegelijkertijd is voor regionale en landelijke partners zichtbaar wat er in de regio’s gebeurt en wie voor hen het aanspreekpunt is.
 • -

  Onderzoek impact maatregelen: 7% viert feestdagen niet

  Uit onderzoek van GGD IJsselland naar de impact van de coronamaatregelen op de inwoners van regio IJsselland, blijkt dat een derde van de deelnemers de feestdagen op een aangepaste manier gaat vieren. “7% zegt dat ze vanwege corona dit jaar de feestdagen niet viert”, zegt Rilana Wessel, epidemioloog GGD IJsselland. Verder is in het onderzoek onder meer aandacht voor onderwerpen als draagvlak voor de coronamaatregelen, vaccinatiebereidheid, sociale relaties en welzijn.
 • -

  Gezondheidsbeleving van jongeren uitgebreid onderzocht

  Met veruit de meeste jongeren in de regio IJsselland gaat het goed: ze voelen zich gezond en gelukkig. Echter, ongeveer een tiende van de jongeren heeft een verhoogd risico op psychosociale problemen. Dit blijkt uit de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor Jeugd van GGD IJsselland.
 • -

  Start Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland

  Afgelopen week was de startbijeenkomst van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd (RKJ) IJsselland. In samenwerking met de 11 gemeenten van regio IJsselland werken jongeren, ouders en professionals uit de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs en de jeugdhulp samen aan hetzelfde doel. Het thema van RKJ IJsselland is: Samen normaliseren. 
 • -

  Wat vinden inwoners IJsselland van coronamaatregelen?

  Om het coronavirus terug te dringen moesten we ons al aan diverse maatregelen houden. Vanaf vandaag worden nieuwe maatregelen, bovenop de basisregels, van kracht. Hoe ervaren inwoners van regio IJsselland de maatregelen? Dat onderzocht GGD IJsselland afgelopen zomer, in samenwerking met andere GGD’en en het RIVM. Opvallend is dat het overgrote deel van de inwoners achter de regels staan, bijvoorbeeld om 1,5 meter afstand te houden van anderen (84%) en maximaal zes gasten te ontvangen (74%). Vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur mogen dit er maximaal drie zijn.
 • -

  GGD IJsselland gaat voor rookvrije gebouwen én terreinen 

  We hebben aandacht voor de rookvrije generatie. Daarom zijn de gebouwen waarin we werken rookvrij. De terreinen waar onze kantoorpanden en consultatiebureaus op staan, zijn niet allemaal rookvrij. In de besprekingen met terreineigenaren en verhuurders geven we aan dat dit een belangrijk thema is voor ons en voor alle mensen die het terrein bezoeken. De GGD start daarom een project om de terreinen ook rookvrij te krijgen.
 • -

  Regiobeeld geeft inzicht in kansrijke thema’s voor regio Zwolle

  In opdracht van de Regionale Zorg Alliantie (RZA) Zwolle heeft Proscoop een regiobeeld ontwikkeld voor regio Zwolle en omgeving. Hiervoor is veel gebruik gemaakt van de data uit de IJssellandscan. Het regiobeeld geeft een integraal inzicht in de (positieve) gezondheid van inwoners en heeft als doel inzicht te krijgen in kansrijke strategische thema’s in regio Zwolle. Hierdoor kunnen gerichte interventies, programmalijnen en/of projecten worden gestart.

 • -

  Coronacrisis heeft grote impact op medewerkers VVT sector en revalidatie

  Ruim de helft (53%) van de zorgmedewerkers in de regio IJsselland, die werkzaam is in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en revalidatie, ervaart (psychische) klachten sinds de coronacrisis is uitgebroken. De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, stress en onzekerheid. Dit blijkt uit een onderzoek van GGD IJsselland, dat deze zomer is uitgevoerd. Ongeveer 1300 medewerkers namen hieraan deel. Het onderzoek bestond uit een vragenlijstonderzoek en interviews.
 • -

  Landelijk en regionaal onderzoek naar gezondheid gaat van start

  Het landelijk gezondheidsonderzoek voor volwassenen en ouderen gaat van start. Voor dit onderzoek, de Gezondheidsmeter Volwassenen en Ouderen 2020, krijgen in totaal krijgen ruim 1,1 miljoen inwoners in Nederland van 18 jaar en ouder een vragenlijst van de regionale GGD. In regio IJsselland betreft het 32.000 inwoners. Zij ontvangen op 15 of 16 september de uitnodiging voor deelname aan dit vragenlijstonderzoek in de brievenbus.
 • -

  Onderzoek GGD IJsselland naar het gedrag bij de bestrijding van het coronavirus

  We zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. Veel maatregelen zijn inmiddels versoepeld, maar ook zien we het aantal mensen die besmet zijn met het coronavirus weer oplopen. De overheid roept ons via een reeks van maatregelen op om ons aan de maatregelen te houden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het vragenlijstonderzoek dat GGD IJsselland, samen met andere GGD’en, uitvoert in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland.
 • -

  Mantelzorgers ervaren meer zorgzwaarte dan voor de coronacrisis

  Mantelzorgers in de regio IJsselland ervaren meer zorgzwaarte dan voor de coronacrisis. Dit blijkt uit een onderzoek van GGD IJsselland naar de impact van de coronacrisis op het welbevinden van mantelzorgers. In totaal hebben 721 mantelzorgers uit de regio IJsselland meegedaan aan het vragenlijstonderzoek en 20 mantelzorgers zijn telefonisch geïnterviewd. In dit nieuwsbericht staan de belangrijkste bevindingen beschreven. 

 • -

  Boeren aan het woord over stress en psychische nood

  Boeren ervaren regelmatig stress en de psychische nood is soms hoog, maar boeren zoeken zelf niet gauw professionele psychosociale hulp. Omdat ze hun eigen hulpbehoeften onderschatten, maar ook omdat ze onvoldoende vertrouwen hebben in de reguliere hulpverlening. Dit blijkt uit onderzoek van GGD IJsselland in samenwerking met Amsterdam UMC.
 • -

  Uitbreiding online informatie over corona op IJssellandscan

  Nu we sinds 1 juni jl. als GGD IJsselland alle mensen met klachten testen op het coronavirus, willen we de informatie die we hiermee ophalen inzichtelijk maken. Op deze website www.ijssellandscan.nl werken we wekelijks onze regionale en gemeentelijke informatie bij. Vanaf dinsdag 23 juni zullen onze epidemiologen dit iedere dinsdagmiddag doen, in plaats van op donderdag. Ze doen dit op basis van de informatie van ons team Infectieziektebestrijding. Hiermee volgen we de aanwezigheid en verspreiding van het coronavirus in de regio IJsselland op de voet en kunnen gemeenten, zorgorganisaties en inwoners eenvoudig zien welke trend het virus laat zien.
 • -

  Inwoners regio IJsselland ervaren meer eenzaamheid dan voor de coronacrisis

  GGD IJsselland heeft, in samenwerking met andere GGD’en en het RIVM, onderzocht hoe het gaat met de gezondheid en het welbevinden van inwoners van de regio IJsselland. Het onderzoek vond plaats in de periode van 27 mei tot en met 1 juni. In totaal hebben 1.382 inwoners meegedaan aan het onderzoek. In dit nieuwsbericht staan de uitkomsten beschreven. De uitkomsten zijn ook samengevat in een factsheet.
 • -

  Thema leefomgeving toegevoegd aan IJssellandScan

  De IJssellandscan heeft een nieuw thema, namelijk leefomgeving. Hier is informatie te vinden over de gezondheidssituatie in een gemeente gerelateerd aan leefomgevingsindicatoren. De indicatoren zijn gekoppeld aan de Bouwstenen voor een gezonde leefomgeving: Leefstijl, Wonen en Werken, Mobiliteit, Meedoen en Gebouwen. De cijfers kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt ter ondersteuning van gebiedsplannen en -visies. 

 • -

  Gebiedsanalyses: sociale en gezondheidssituatie in de regio

  Voor de O&I gelden voor het project ‘samenwerken in de wijk’ heeft Proscoop een gebiedsanalyse uitgevoerd. De volgende plaatsen/gebieden zijn meegenomen Zwolle Assendorp en Stadshagen, Genemuiden, Hardenberg, Hattem, Lemelerveld en Wapenveld.

 • -

  Hitte en gezondheid: temperatuur in slaapkamers vaak te hoog 

  De GGD-en van Gelderland en Overijssel hebben in de zomer van 2019 een vragenlijst uitgezet onder volwassenen over hitte. Ruim 7000 mensen vulden deze vragenlijst in. De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek zijn te vinden in dit factsheet hitte en gezondheid. Hierin staan ook tips voor huiseigenaren, woningcorporaties en gemeenten om de woning koel te houden.
 • -

  Impact corona: inwoners ervaren stress, maar leven ook zo normaal mogelijk door

  GGD IJsselland heeft in de periode van 8 tot en met 15 april onderzocht wat de impact is van het coronavirus op het leven van de inwoners van de regio IJsselland. In totaal hebben 3.358 mensen meegedaan aan het onderzoek. In dit nieuwsbericht staan de uitkomsten beschreven. De uitkomsten zijn ook samengevat in een factsheet.
 • -

  Doe ook mee met ons onderzoek naar wat corona allemaal met ons doet

  De huidige uitbraak van het coronavirus heeft veel gevolgen. Zowel de ziektedreiging als de landelijke maatregelen hebben op dit moment grote gevolgen voor het dagelijks leven. Maar wat is nu precies de impact van het coronavirus op het leven van inwoners van IJsselland? GGD IJsselland wil dit graag onderzoeken.
 • -

  Cijfers over corona in de regio IJsselland

  Het RIVM publiceert dagelijks informatie en cijfers over corona in Nederland. Dit doet het RIVM onder andere op basis van de input van GGD’en. Als GGD willen we ook graag zelf de trend volgen van COVID-19 in de regio. Daarom is op de IJssellandScan een pagina ingericht hiervoor.
 • -

  Doelgroeponderzoek in Raalte

  In Raalte is veel aandacht voor gezondheidsachterstanden bij mensen die leven in armoede. Er zijn verschillende programma’s opgezet die de achterstand moeten verkleinen, maar er ontbrak een helder beeld van de doelgroep zelf. 
 • -

  Gebruiker aan het woord: Marieke Jansen - van Vilsteren van GGD IJsselland

  Marieke Jansen - van Vilsteren is projectleider Publieke Gezondheid bij GGD IJsselland. We gingen met haar in gesprek en vroegen naar haar ervaringen met de IJssellandScan.
 • -

  IkPas: cijfers alcoholgebruik

  Tijdens de vastenperiode - 26 februari tot en met 6 april – is de tweede campagneperiode van IkPas. In het kader van deze campagne is op de IJssellandScan de tegel ‘IkPas’ aangemaakt, met alcoholcijfers van de regio IJsselland. 
 • -

  Resultaten onderzoek drugsgebruik jongvolwassenen Staphorst

  GGD IJsselland heeft in opdracht van gemeente Staphorst een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het drugsgebruik door 16 tot en met 25 jarigen. De aanleiding; toenemende signalen en zorgen vanuit de gemeenteraad. De uitkomst van het onderzoek is dat het drugsgebruik in Staphorst wel aanwezig is, maar niet in problematische omvang.
 • -

  Symposium over armoede en gezondheid op 11 maart

  Proscoop, Zwolle Gezonde Stad en GGD IJsselland organiseren samen het symposium "Schuldig! In gesprek over Gezondheid & Armoede". Het symposium is op woensdag 11 maart 2020 van 17:30-21:00 in Zwolle.

 • -

  Gebruiker aan het woord: Hans Hokke van WGV Zorg en Welzijn

  Hans Hokke is strategisch relatiemanager bij WGV Zorg en Welzijn. We gingen met hem in gesprek en vroegen hem naar zijn ervaringen met de IJssellandscan. 

 • -

  Onderzoek onder vogelbezitters over psittacose

  Collega’s van team infectieziektebestrijding van GGD IJsselland hebben onderzoek gedaan naar de houding en handelingsbereidheid van vogelbezitters ten aanzien van psittacose. De titel van het onderzoek is ‘Weet jouw huisarts dat je (van) vogels houdt?’ Hieruit kun je al opmaken dat de uitkomsten van het onderzoek wijzen op onbekendheid met Psittacose bij de vogelliefhebber maar soms ook bij de huisarts. 
 • -

  10 en 11 jarigen zijn positiever over hun leefstijl dan ouders

  Kinderen denken anders over hun gezondheid en leefstijl dan ouders. Zo geeft driekwart van de kinderen aan dat ze elke dag fruit eten tegenover minder dan de helft van de ouders. Wat betreft pesten geeft minder dan een kwart van de kinderen aan dat ze gepest worden tegenover ruim een derde van de ouders. Dit blijkt uit onderzoek van GGD IJsselland. 
 • -

  Onderzoek naar gezondheid en leefstijl van jongeren van start

  GGD IJsselland is gestart met de gezondheidsmonitor Jeugd. Dit grootschalige vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4, vindt een keer in de vier jaar plaats. In de regio IJsselland doen 29 scholen voor het voortgezet onderwijs mee aan dit onderzoek.
 • -

  Onderzoek naar drugsgebruik onder jongvolwassenen in Staphort

  In de gemeente Staphorst zijn in toenemende mate signalen (en zorgen) dat het drugsgebruik onder jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in de gemeente stijgt. Actuele cijfers ontbreken, zijn niet compleet of spreken elkaar tegen. Dit belemmert niet alleen een eenduidige beeldvorming over de problematiek, maar ook de zoektocht naar een mogelijke aanpak van het probleem. De gemeente Staphorst heeft daarom GGD IJsselland opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren dat meer inzicht geeft.
 • -

  Regionale cijfers over roken

  Op 1 oktober begint de actie Stoptober weer. Een landelijke campagne waarbij heel Nederland wordt opgeroepen om 28 dagen lang te stoppen met roken. Tienduizenden mensen doen mee aan dit Nationale Stopmoment. GGD IJsselland promoot deze landelijke campagne van harte.

 • -

  Jaarverslagen GGD IJsselland en Proscoop

  Zowel GGD IJsselland als Proscoop publiceren jaarlijks een verslag met een terugblik naar het afgelopen jaar. 

 • -

  Extra nazorg voor COPD-patiënten

  Ongeveer 50% van de COPD-patiënten die zijn opgenomen met een longaanval, worden hetzelfde jaar één of meerdere keren opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Na een succesvolle pilot rondom het reduceren van heropnames bij COPD-patiënten is extra nazorg onderdeel geworden van het reguliere zorgpad. 

 • -

  Oncologische netwerken in de regio

  Op dit moment leven meer dan 800.000 mensen in Nederland met of na kanker. Door medische ontwikkelingen is kanker steeds beter te behandelen, waardoor de overlevingskans toeneemt.

 • -

  Opnieuw veel soa in de regio IJsselland

  In 2018 zijn er in totaal 2.987 mensen op het soa-spreekuur van GGD IJsselland geweest. 20,7% van deze mensen heeft daadwerkelijk één of meer soa’s. Dit vindpercentage is in de regio IJsselland hoger dan in Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland samen: 19,2%) en ook hoger dan landelijk (ook 18,3%). Dit blijkt uit cijfers van GGD IJsselland.

 • -

  Positieve ervaringen met huisbezoeken Vitaal & Veilig Thuis in de Aa-landen

  Ouderen, vrijwilligers en samenwerkingspartners zijn positief over de huisbezoeken in de Aa-landen in het kader van het programma Vitaal & Veilig Thuis. Dit blijkt uit onderzoek dat GGD IJsselland in opdracht van de gemeente Zwolle heeft uitgevoerd. Vrijwilligers van Stichting WijZ voeren de huisbezoeken uit.

 • -

  Factsheet over psychosociale gezondheid in IJsselland

  Eind april 2019 heeft GGD IJsselland de factsheet Psychosociale gezondheid gepubliceerd. Hierin staan onderzoeksgegevens over de psychosociale gezondheid, suïcide(pogingen) en het taboe op depressie in de regio IJsselland. De factsheet is samengesteld vanuit het project 'Zelfmoord? Praat erover!' op basis van cijfers van de GGD en samenwerkingspartners. De gegevens geven inzicht in de situatie in de regio en vormen een middel voor gemeenten en andere partnerorganisaties om onderwerpen als depressie en suïcide op de agenda te zetten.

 • -

  Positieve Gezondheid en gezondheidspercepties van mensen met een lage SES

  Marja de Jong en Manon Vosjan van GGD IJsselland zijn medeauteur van het wetenschappelijke artikel ‘Positieve Gezondheid en gezondheidspercepties van mensen met een lage SES’ in het Tijdschrift Gezondheidswetenschappen van april 2019.

 • -

  ProScoop en GGD werken samen aan IJssellandScan

  GGD IJsselland gaat in haar online rubriek 'In gesprek met...' in gesprek met haar samenwerkingspartners. In de 'In gesprek met...’ van april 2019 gaat collega Annette Baltissen, epidemioloog bij GGD IJsselland, in gesprek met Renate Janssen, adviseur bij ProScoop, over hun samenwerking voor de IJssellandScan.

 • -

  Brochure SOLK: een breed maatschappelijk probleem

  Iedereen heeft er wel eens last van: somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK). Bij sommige mensen gaan ze weer over, anderen gaan ermee naar de dokter. SOLK gaat gepaard met hoge kosten. Het is niet alleen een probleem van de gezondheidszorg, maar een breed maatschappelijk probleem.

 • -

  Start onderzoek GGD naar gezondheid van jongeren

  Dit najaar voert GGD IJsselland weer de gezondheidsmonitor Jeugd uit: een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Binnenkort ontvangen alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio een uitnodiging om mee te doen met het onderzoek.

 • -

  Kennisniveau van jongeren over veilige seks moet beter

  Seks onder je 25ste is een landelijk onderzoek naar seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar. Het onderzoek is in 2017 uitgevoerd door Rutgers, Soa Aids Nederland en GGD’en. In de regio IJsselland hebben 717 jongeren van 17 tot 25 jaar meegedaan.

 • -

  IJssellandScan feestelijk gelanceerd

  De IJssellandScan is dinsdagmiddag 4 december 2018 feestelijk gelanceerd in Stadkamer Zwolle door Rianne van den Berg, directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland, en Arie Jongejan, directeur-bestuurder van ProScoop. De IJssellandScan is een digitale databank met gezondheidsinformatie van de regio IJsselland.

 • -

  Lancering IJssellandScan

  Op dinsdagmiddag 4 december 2018 wordt de IJssellandScan gelanceerd: een digitale databank met gezondheidsinformatie van de regio IJsselland. De IJssellandScan is een samenwerking tussen GGD IJsselland en Proscoop.

 • -

  Gezondheid en welzijn van kinderen verbetert

  Het gaat goed met de kinderen in regio IJsselland. De gezondheid en het welzijn van kinderen is in de afgelopen vier jaar op een aantal punten verbeterd. Zo eten kinderen meer fruit en groente, wordt er minder gepest en wordt er meer (voor)gelezen. Dit blijkt uit de kindermonitor die in het schooljaar 2017/2018 is uitgevoerd door GGD IJsselland. Met deze kindermonitor is de gezondheidssituatie van 7.448 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar in de regio IJsselland in kaart gebracht.

 • -

  Proscoop en GGD IJsselland tekenen samenwerkingsovereenkomst

  Eind september tekenden Proscoop en GGD IJsselland een samenwerkingsovereenkomst voor de IJssellandScan. In deze digitale databank gaan beide organisaties een deel van hun informatie weergeven.